De referteloonkosten stijgen in juli 2021 | Agoria

De referteloonkosten stijgen in juli 2021

Image
Published on 15/07/21 by Jeannine Screurs
De refertelonen zelf verhogen door de toepassing van de indexering van de lonen met 0,79%.

De werkgeverslasten dalen licht met 0,01% door het wegvallen van de bijdrage ter financiering van het Asbestfonds. Deze bijdrage van 0,01% blijft ieder jaar verschuldigd, maar enkel voor het eerste en tweede trimester van elk jaar. In het derde en vierde kwartaal is deze bijdrage niet verschuldigd.

In 'Datawarehouse' vindt u voor de refertelonen en de referteloonkosten van de Agoria-sectoren:

Was this article useful?