1 miljard euro relancebudget voor klimaatneutrale scholen in Vlaanderen en Brussel | Agoria

1 miljard euro relancebudget voor klimaatneutrale scholen in Vlaanderen en Brussel

Image
Agoria
Published on 06/07/21 by Nele Laus
Na het succesvolle programma ‘Scholen van Morgen’ plant de Vlaamse regering een verlenging met een investering van zo'n 1 miljard euro. Met dit vervolgprogramma ‘Scholen van Vlaanderen' wordt beoogd om aanvullend 120 schoolbouwprojecten klimaatneutraal te maken. Hoewel renovatieprojecten niet zijn uitgesloten, zal de focus voornamelijk liggen op nieuwbouw.

Eén pakket voor ontwerp, bouw, financiering en onderhoud

Significante investeringen zijn nodig om de Vlaamse en Brusselse scholen, waarvan meer dan de helft ouder is dan 50 jaar, klimaatneutraal te maken. Daarom is er in aanvulling op de regulieren investeringen een aparte programma opgezet, genaamd ‘Scholen van Morgen’. Dit programma dient om de realisatie van nieuwe schoolgebouwen als compleet ontwerp, bouw, financerings en onderhoudspakket te versnellen. Vanuit het relanceplan wordt nu een vervolgproject genaamd ‘Scholen van Vlaanderen’ gelanceerd. De focus ligt op het ontzorgen van schoolbesturen. Er zal worden gewerkt met drie vennootschappen waarin wordt samengewerkt met een financiële instelling als private partner. Deze partner zal instaan voor het uitwerken en op de markt zetten van de projecten. 

Technologieselectie via prestatievereisten

Bouwtechnologie zal binnen de projecten worden geselecteerd via prestatievereisten in plaats van het opleggen van concrete oplossingen. Momenteel betekent dit voor de klimaatneutraliteit minimaal dat het EPB voor de nieuwbouwprojecten moet resulteren in een E-peil van 55. Binnen ‘Scholen van Morgen’ werden nog aanvullende vereisten geformuleerd rond o.a. binnenklimaat, comfort, luchtkwaliteit, toegankelijkheid en veiligheid. Energie-efficiëntie en duurzaamheid zijn belangrijke criteria waarop de ingediende nieuwbouwprojecten in zijn geheel zullen worden beoordeeld. In het vervolgprogramma zal ook worden bekeken hoe energieprestaties kunnen worden meegenomen in de aanbesteding en contractsdocumenten. Het is de bedoeling om de opdrachten door de private partner op de markt te laten zetten zonder opsplitsing van ontwerp en uitvoering.

Budgetvergroting via particuliere investeerders

In het nieuwe programma is extra aandacht voor het betrekken van particuliere spaarders bij de financiering van de vennootschappen. Hiervoor zullen de consortia worden gevraagd om een deel van hun kapitaal open te stellen voor de particuliere belegger. Het kapitaal zelf zal bestaan uit middelen van het consortium en lange termijnleningen bij banken, verzekeraars of andere financiers. Het heeft momenteel weinig zin om de fondsen van particuliere spaarders direct bij de financiering te betrekken gezien de lage marktrente. Ook wordt de terugbetaling van de leningen niet gewaarborgd door de Vlaamse overheid. De consortia zullen daarom worden gevraagd om hun fondsen open te stellen voor particuliere spaarders om hen toch in het initiatief mee te kunnen nemen.

In afwachting van finale goedkeuring

Het voorstel heeft op 2 juli de tweede principiële goedkeuring gekregen van de Vlaamse Regering.  Als volgende stap zal nog advies worden ingewonnen van de Raad van State, waarna naar verwachting de definitieve goedkeuring van het voorstel zal volgen.

Voor meer informatie, contacteer Charlotte van de Water (charlotte.vandewater@agoria.be)

Was this article useful?