Koersstijgingen stuwen non-ferro | Agoria

Koersstijgingen stuwen non-ferro

Image
Published on 01/07/21 by Jean-Benoît Charles
De productie van non-ferrometalen is in het eerste kwartaal van 2021 verder opgeleefd. Met 372.700 ton werd het niveau van het eerste kwartaal van 2019 bijna opnieuw gehaald. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 bedraagt de stijging 14%.

Productie terug op pre-crisisniveau

De productie van non-ferrometalen is in het eerste kwartaal van 2021 verder opgeleefd. Met 372.700 ton werd het niveau van het eerste kwartaal van 2019 bijna opnieuw gehaald. T.o.v. het eerste kwartaal van 2020 bedraagt de stijging 14%.

Voor ruwe metalen is de diverse productie meer dan verdubbeld in vergelijking met het eerste kwartaal van 2020 (+ 122%). Ook koper (+ 42%) en lood (+ 19%) lieten een sterke stijging optekenen. De productie van zink en zinkstof is daarentegen met 21% teruggevallen t.o.v. begin 2020. 
Op langere termijn bekeken komen koper, ruw lood en de diversen dicht bij de plafonds van de afgelopen vijf jaar. Als gevolg van een nieuwe achteruitgang aan het begin van het jaar loopt de geproduceerde hoeveelheid zink en zinkstof echter terug tot een bodempeil sinds het tweede kwartaal van 2017.
Wat de halffabricaten betreft, lieten alle productiecijfers een opwaartse trend zien. Koper en lood groeiden het sterkst over een jaar, nl. met 26,7%. Aluminium halffabricaten klommen met 11,3%, terwijl de productie van koper met 3,8% toenam. 

In vergelijking met de laatste jaren bevindt de productie van aluminium halffabricaten en van zink en lood zich op een hoog peil. Voor koper daarentegen wordt met de stijging in het eerste kwartaal slechts de daling eind 2020 gecompenseerd, en het bereikte peil blijft onder wat in dan de meeste kwartalen tussen 2014 en 2018 werd genoteerd.

Productie van non-ferrometalen:

1.000 ton Q1 2020 Q1 2021 Verloop
ALGEMEEN TOTAAL 326,9 372,7 + 14%
Ruw 186,2 220,0 + 18,2%
Koper 83,2 118,2 + 42,1%
Zink en Zinkstof 63,4 50,1 - 21%
Lood 35,1 41,7 + 18,8%
Varia 4,5 10,0 + 122,2%
Halffabricaten 140,7 152,5 + 8,4%
Aluminium 81,6 90,8 + 11,3%
Koper 57,4 59,6 + 3,8%
Zink-lood 1,5 1.9 + 26,7%

 

Productie in ton

 

Stijgende koersen doen omzet klimmen

T.o.v. het eerste kwartaal van 2020 is de industriële omzet van de non-ferro met meer dan 35% gegroeid tot zijn hoogste peil sinds medio 2012. Die ontwikkeling wordt bijna uitsluitend verklaard door de stijging van de verkoopprijzen, terwijl de geleverde volumes vergelijkbaar waren met die in het eerste kwartaal van 2020. 

Industriële omzet van de non-ferrometaalindustrie

 

De stijging van de verkoopprijzen houdt verband met de koersstijgingen voor de meeste non-ferrometalen. In het eerste kwartaal lagen alle koersen hoger dan in de eerste drie maanden van 2020, behalve die van lood. Voor goud was het verloop nog beperkt (3,9%), maar voor aluminium ging het om meer dan 13%, voor zink 18% en nikkel werd zelfs 26,6% duurder. De koersen van antimoon en zilver lagen ruim 40% hoger dan begin 2020. 

Verloop van de koersen in euro van de non-ferrometalen

  Q1 2021 / Q1 2020
Lood - 0,4%
Goud + 3,9%
Aluminium + 13,3%
Zink + 18,1%
Nikkel + 26,6%
Koper + 37,6%
Antimoon + 40,6%
Zilver + 41,9 %
Tin + 42,8%


Sterk verbeterd conjunctuurklimaat

De afgelopen maanden heeft de NBB-barometer van de sector zich hersteld en in mei heeft hij zelfs een nieuwe piek bereikt. De ondernemingen van de sector zijn de conjunctuur dus veel positiever gaan beoordelen en de toestand wordt nu als ruimschoots gunstig beschouwd. Ook de afgevlakte curve, die de basistrend weergeeft, ontwikkelt zich in die zin, al wordt het langetermijngemiddelde nog niet gehaald.

NBB-barometer van de non-ferrosector

 

Wat de koersen betreft, heeft de algemene stijging aan het begin van het jaar plaatsgemaakt voor meer uiteenlopende ontwikkelingen. We stellen in het bijzonder vast dat de koers van zilver grillig is en geen duidelijke richting uit gaat en dat de terugval van goud wordt bevestigd. Zink, lood, koper en tin zijn daarentegen blijven vooruitgaan. 

In het tweede kwartaal van 2021 noteren de koersen van de voornaamste non-ferrometalen – behalve goud – nog altijd aanzienlijk hoger dan in het tweede kwartaal van 2020. Het verloop voor lood komt op 15,6%. Voor nikkel gaat het om bijna 30%, voor zink 35% en voor aluminium om 46,3%. Antimoon en koper klimmen met meer dan 60%. Die stijgingen zullen de verkoopprijzen van de sector en bijgevolg de omzet opwaarts beïnvloeden. 

Verloop van de koersen in euro van de non-ferrometalen:

  Q2 2021 / Q2 2020
Goud - 3,1%
Lood + 15,9%
Nikkel + 29,6%
Zink + 35,8%
Aluminium + 46,3%
Zilver + 49,5%
Antimoon + 62,5%
Koper + 66,4%
Tin + 80,8%


 

Was this article useful?