Inzicht in normen: CEN/TC 440 - Electronic Public Procurement | Agoria

Inzicht in normen: CEN/TC 440 - Electronic Public Procurement

Image
Published on 01/07/21 by Karlien Erauw
CEN/TC 440 "Elektronische overheidsopdrachten" is verantwoordelijk voor normalisatie op het gebied van elektronische aanbestedingen ter ondersteuning van de elektronische aanbestedingsprocessen en de bijbehorende informatiestromen in de fysieke en financiële toeleveringsketen. Dit moet end-to-end e-aanbesteding vergemakkelijken, met inbegrip van zowel processen vóór als na de gunning voor overheidsopdrachten.

Stand van zaken

Sinds de oprichting van deze normalisatiecommissie zijn er buiten de TC al heel wat initiatieven die delen van de pre-gunningsprocessen daadwerkelijk normaliseren.

Om ervoor te zorgen dat de opgestelde normen van CEN/TC 440 een toegevoegde waarde hebben en aan de behoeften van de belanghebbenden voldoen, concentreert CEN/TC 440 zich op gebieden waar toegevoegde waarde kan worden bereikt, d.w.z. zijn inspanningen concentreren op inspanningen op het gebied van particuliere en openbare e-aanbestedingen na gunning.

Op termijn is het doel een reeks Europese normen op te stellen om de interoperabiliteit te waarborgen bij het delen en uitwisselen van informatie tussen de actoren die betrokken zijn bij de activiteiten in de toeleveringsketen van de processen na de gunning van openbare e-aanbestedingen.

Working program

CEN/TC 440 bestaat uit 7 werkgroepen en heeft al 4 technische rapporten uitgebracht.

De volgende onderverdeling wordt gebruikt voor de werkgroepen:

  • Cen/tc 440/WG 1: Architecture
  • Cen/tc 440/WG 2: Terminology
  • Cen/tc 440/WG 3: E-notification
  • Cen/tc 440/WG 4: E-tendering
  • Cen/tc 440/WG 5 : E-Catalogue
  • Cen/tc 440/WG 6: E-ordering
  • Cen/tc 440/WG 7: E-Fulfilment

De reeds gepubliceerde technische rapporten bevatten telkens een algemene overview over E-tendering, E-catalogue, E-ordering en E-fulfilment.

Agoria is voor CEN/TC 440 de door het NBN (Bureau voor Normalisatie) aangeduide sector normalisatieoperator. Agoria is dus het contactpunt voor iedereen die een rol wil spelen binnen deze normalisatieactiviteiten. Om vanuit België de werkzaamheden van deze nieuwe commissie CEN/TC440 ‘Electronic public procurement’ te coördineren, werd een Belgische spiegelcommissie opgezet.

Leden van de Belgische spiegelcommissie ontvangen de werkdocumenten en hebben zo vroegtijdig zicht op de ontwikkelingen. Het is tevens de spiegelcommissie die het Belgisch standpunt bepaalt over de documenten waarover CEN/TC440 feedback verwacht van de nationale normalisatieorganisaties.

Deelname aan de Belgische spiegelcommissies staat open voor alle betrokken partijen (bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen, onderzoekscentra, consumentenverenigingen, organisaties, individuen, …) om zo actief hun belangen te verdedigen of om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Voor Agoria-lidbedrijven is deze deelname gratis.

Bent u geïnteresseerd om deze normalisatiewerkzaamheden op te volgen of wenst u bijkomende informatie over ICT-normalisatie? Stuur dan een e-mail naar wolker.lemahieu@agoria.be.

Was this article useful?