CEN en CENELEC lanceren technisch comité voor artificiële intelligentie | Agoria

CEN en CENELEC lanceren technisch comité voor artificiële intelligentie

Image
Published on 22/06/21 by Jelle Hoedemaekers
Hoewel artificiële intelligentie (AI) al sinds de jaren vijftig bestaat, is het pas door de snelle ontwikkelingen van de afgelopen jaren een van de meest veelbelovende sectoren binnen de ICT geworden. Om deze innovatie te ondersteunen, is er een nood aan Europese normen, en dus richten CEN en CENELEC een technisch comité op om deze te ontwikkelen.

Om te zorgen voor de ontwikkeling van betrouwbare AI-systemen, die de in Europa fundamentele waarden en mensenrechten ondersteunen, is er nood aan normalisatie. Daarom hebben CEN en CENELEC de nieuwe Gemengde Technische Commissie CEN-CENELEC 21 "Artificial Intelligence" opgericht, op basis van de aanbevelingen in het CEN-CENELEC-antwoord op het Witboek van de Europese Commissie over AI en de Duitse normalisatieroadmap voor AI.

De Gemengde Technische Commissie, waarvan het secretariaat wordt gevoerd door de Deense normalisatie-instelling DS, zal verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en aanneming van normen voor AI en daarmee verband houdende gegevens, en zal tevens richtsnoeren verstrekken aan andere technische commissies die zich met AI bezighouden.

Men heeft reeds in een eerdere roadmap specifieke domeinen geïdentificeerd waarrond men normen wil schrijven:

  •        Augmented Goal Specification
  •        AI Conformity Assessment
  •        Green and Sustainable AI
  •        Speech Recognition
  •        Data Governance & Quality for AI

CEN-CLC/JTC 21 zal zich bezighouden met de identificatie en aanneming van internationale normen die reeds beschikbaar of in ontwikkeling zijn bij andere organisaties zoals ISO/IEC JTC 1 en de subcommissies daarvan, zoals SC 42 Artificial Intelligence. Voorts zal CEN-CLC/JTC 21 zich toeleggen op het produceren van normalisatieproducten die beantwoorden aan de behoeften van de Europese markt en de samenleving, en die de wetgeving, het beleid, de beginselen en de waarden van de EU onderbouwen.

Agoria ICT als sectoroperator

Voor deze normalisatiecommissie van rond Artifcial Intelligence (CEN/CLC JTC 21) is Agoria ICT aangeduid als sectoroperator.  Agoria ICT is dus het contactpunt voor iedereen die een rol wil spelen binnen deze normalisatieactiviteiten. Om vanuit België de werkzaamheden van deze nieuwe Europese normalisatiecommissie te kunnen opvolgen, is een Belgische spiegelcommissie opgezet.

Indien u graag meer informatie wilt over deze normalisatiecommissie en de normen die er ontwikkeld worden, neem dan contact op met Jelle Hoedemaekers.

Was this article useful?