Atlas Copco blijft verder investeren en versterkt verankering in Wilrijk | Agoria

Atlas Copco blijft verder investeren en versterkt verankering in Wilrijk

Image
Published on 18/06/20
De Zweedse industriële groep Atlas Copco zet haar investeringen in de site in Wilrijk, waar 2.900 mensen tewerkgesteld zijn, verder. Dankzij de investeringen in o.m. een slimme fabriek, artificiële intelligentie en het up- en reskillen van zijn mensen, verankert het Zweedse bedrijf zich verder in Vlaanderen. Om het upskilling- en reskillingprogramma te realiseren, steunt de Vlaamse overheid Atlas Copco Airpower met 2 miljoen euro.

Als wereldwijd marktleider is innovatie cruciaal voor Atlas Copco. Daarom is het bedrijf in 2018 gestart met een investeringsprogramma voor de site in Wilrijk, waar de wereldwijde hoofdzetel van de compressorenafdeling gevestigd is. 

Sinds 2018 investeerde Atlas Copco Airpower in Wilrijk - bovenop het jaarlijkse R&D&I (Research & Development & Innovation) budget (95 miljoen euro in 2019) - in totaal 35 miljoen euro in nieuwe productietechnologie. In dezelfde periode groeide het aantal medewerkers gemiddeld met zo’n 150 per jaar.

“Ondanks de huidige economische context en de hoge loonkosten, wil Atlas Copco zijn investeringsprogramma in Wilrijk voortzetten”, verduidelijkt Vagner Rego, Business Area President Compressor Technique.

Atlas Copco Airpower zal elk jaar meer dan 15 miljoen euro investeren in de infrastructuur en het machinepark, naast het jaarlijkse R&D&I-budget. Ook wordt er 10 miljoen euro vrijgemaakt voor het aanleren van nieuwe vaardigheden en competenties aan het personeel.

Drie pijlers

Het investeringsprogramma steunt op drie pijlers:

 • Een slimme fabriek: onder meer door digitalisering, het uitrollen van nieuwe technologieën, automatisering en de recente invoering van 5G wordt de fabriek productiever.
 • Slimme producten en diensten: dankzij de toepassing van artificiële intelligentie (AI), machine learning, de ontwikkeling van softwareapplicaties en data-analyses op 140.000 geconnecteerde compressoren wereldwijd, kan Atlas Copco innovatieve, meer duurzame compressoren ontwikkelen en slimmere diensten aanbieden aan zijn klanten.
 • Upskilling en reskilling: om die slimme transformatie mogelijk te maken investeert Atlas Copco in het aanleren van andere en nieuwe competenties en vaardigheden aan zowel arbeiders als bedienden.

"Onze site in Wilrijk wordt terecht de ‘universiteit van de perslucht’ genoemd. Weliswaar een toegepaste universiteit waar nieuwe industriële ideeën worden ontwikkeld, getest én geproduceerd. Die link tussen ‘ontwikkelen’ en ‘maken’ is de sleutel van ons succes. Dit is een geweldig werkterrein voor ingenieurs, softwareontwikkelaars, data-analisten en andere talenten."

Wouter Ceulemans, President, Atlas Copco Airtec Divisie

Vlaamse overheid steunt investering in mensen bij Atlas Copco

De verregaande digitalisering van de productie vraagt nieuwe skills van de mensen die momenteel bij Atlas Copco aan de slag zijn. “We willen zo veel mogelijk medewerkers de kans en leeromgeving bieden om andere of nieuwe vaardigheden en competenties te verwerven. Sommigen zullen hun competenties moeten aanvullen met nieuwe kennis, bijvoorbeeld rond artificiële intelligentie of big data (upskilling). Anderen zullen nieuwe competenties verwerven door een veranderende jobinhoud, wat heropleiding vraagt (reskilling). Waar we tien jaar geleden vooral ingenieurs elektromechanica aantrokken, zien we nu vooral een toenemend aantal (100+) van softwareingenieurs en data analisten”, verduidelijkt Annick De Bakker, VP Human Resources van de Atlas Copco Airtec Divisie.  

Om het upskilling- en reskillingprogramma te realiseren, steunt de Vlaamse overheid Atlas Copco Airpower met 2 miljoen euro, op voorstel van Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw.

“Atlas Copco is sinds jaar en dag een zeer belangrijke werkgever, in Antwerpen en daarbuiten. Het is dan ook erg goed en geruststellend nieuws dat zij zich verder verankeren in Vlaanderen, en daarbij een rolmodel zijn op het vlak van digitalisering, duurzaamheid en competentieontwikkeling bij hun werknemers. De Vlaamse regering ondersteunt daarom graag dit investeringsprogramma”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon.

Vlaams minister van Economie, Werk en Innovatie Hilde Crevits: “Met de Vlaamse regering hechten we veel belang aan levenslang leren. Een sterke economie wordt gedragen door bedrijven en medewerkers die blijven investeren in innovatie. Atlas Copco speelt in op de meest recente ontwikkelingen op het vlak van digitalisering en artificiële intelligentie met slimme producten en diensten. Die ontwikkelingen vragen niet alleen grote investeringen in de infrastructuur, maar zeker ook in opleidingen voor de medewerkers. Bedrijven die innoveren en daarvoor opleidingen en bijscholingen organiseren, komen in aanmerking voor strategische transformatiesteun. Daarom heeft de Vlaamse regering in november beslist om 2 miljoen euro steun toe te kennen ter versterking van het bedrijf.”

“We zijn erg erkentelijk voor deze ondersteuning over drie jaar, en delen het geloof van de Vlaamse overheid dat investeren in innovatie en opleiding de weg vooruit is”, vertelt Vagner Rego, Business Area President Compressor Technique.

Investeringsprogramma: wat brengt de toekomst?

Slimme fabriek

 • De implementatie van nieuwe machines en productiesystemen: sinds de start van het investeringsprogramma is 25% van het machinepark al vervangen, nu staat de rest op planning.
 • Doorgedreven automatisering van montage-activiteiten met intelligente robotsystemen.
 • Verdere automatisering in logistiek en een digitale informatieflow.

Slimme producten en servicetoepassingen

 • Ontwikkelen van nieuwe compressoren en innovatieve systemen waarbij de gegenereerde warmte getransformeerd wordt naar een hoogwaardige energievorm. Door die energiebesparing en dus een kleinere CO2-afdruk, dragen we bij tot een duurzamer productieproces bij de klant.
 • Ontwikkelen van nieuwe en innovatieve diensten om de persluchtinstallaties bij onze klanten nog efficiënter en duurzamer te maken over de volledige levenscyclus

Upskilling en reskilling van arbeiders en bedienden

 • De uitbreiding en transformatie van de vaardigheden van bestaande medewerkers
 • Repetitieve en vooral manuele handelingen verdwijnen, zoals het beladen en ontladen van machines, of taken die de robots en cobots zelf flexibel tussendoor kunnen doen, zoals kwaliteitscontroles, testen...Daardoor krijgen operatoren meer vrijheid om zich toe te leggen op het continu verbeteren van de processen en productiesystemen.
 • Toepassen van de digitale kennis van o.a. data-analyse en artificiële intelligentie bij het design voor manufacturing voor de ontwikkeling van nieuwe producten. 

 
Bent u winnaar ? Laat het ons weten !
U bent lid van Agoria en uw bedrijf heeft succes geboekt: belangrijke nieuwe orders, innovatie, uitbreiding, onderscheiding, bedrijfsovername.....? Laat het ons weten! Uw nieuws wordt gepubliceerd op www.agoria.be evenals in deze rubriek op Agoria Online.

Hoe doe je dat? Het is heel eenvoudig: stuur een tekst van maximaal ongeveer twintig regels (bij voorkeur met foto) naar redaction@agoria.be.

Was this article useful?