Nieuw bedrag kilometervergoeding voor periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 | Agoria

Nieuw bedrag kilometervergoeding voor periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022

Published on 21/06/21 by Tom De Wit
Bij omzendbrief van 8 juni 2021, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2021, werd het bedrag van de kilometervergoeding voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt vastgesteld op 0,3707 euro per kilometer voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022. Werkgevers die hun werknemers op forfaitaire wijze wensen te vergoeden wanneer zij met een eigen wagen beroepsverplaatsingen maken, kunnen hetzelfde bedrag hanteren.

The rest is reserved for Agoria members