Covid-zelftesten door de werkgever om beroepsredenen ter beschikking gesteld aan zijn werknemers, zijn geen loon | Agoria

Covid-zelftesten door de werkgever om beroepsredenen ter beschikking gesteld aan zijn werknemers, zijn geen loon

Published on 27/05/21 by Elke De Coninck
Wanneer de werkgever zelftesten ter beschikking stelt als voorzorgmaatregel om de veiligheid van de werknemer en zijn collega’s te verzekeren, wordt dit niet als loon beschouwd door de RSZ en de fiscus en zijn hierop geen sociale zekerheidsbijdragen noch belastingen verschuldigd.

The rest is reserved for Agoria members