Whitepaper: ‘Wetgeving energie-efficiëntie: Wat is belangrijk voor mijn producten?’ | Agoria

Whitepaper: ‘Wetgeving energie-efficiëntie: Wat is belangrijk voor mijn producten?’

Image
Published on 26/05/21
Alle beetjes helpen, zeker als energiebesparing het doel is. Welke Europese richtlijnen en verordeningen kunnen in grote mate de energie-efficiëntie van uw producten beïnvloeden? Wat houden ze precies in? Voor wie zijn ze van toepassing? Hoe evolueren ze?

In de whitepaper ‘Wetgeving energie-efficiëntie: Wat is belangrijk voor mijn producten?’ vindt u een door experts van Agoria en Sirris opgesteld overzicht van de belangrijkste Europese wetgeving die, met het oog op het bereiken van deze doelstellingen, een impact kan hebben op de energie-efficiëntie van uw producten.

De volgende richtlijnen en verordeningen passeren de revue:

  • Ecodesign Richtlijn 2009/125/EG
  • Verordening energie-etikettering (EU)2017/1369
  • Richtlijn energieprestatie van gebouwen 2010/31/EU
  • Richtlijn energie-efficiëntie 2012/27/EU

Onze experts lichten de belangrijkste elementen van de wetgeving toe, zoals het toepassingsgebied, de procedure en de huidige ontwikkelingen. 

Ja, stuur mij de whitepaper ‘Wetgeving energie-efficiëntie: Wat is belangrijk voor mijn producten?’

Ik geef Agoria vzw toestemming om mijn persoonsgegevens (naam, e-mailadres, firma, functie) op te slaan zodat Agoria mij kan informeren over zijn producten, diensten en events. Agoria zal mijn persoonsgegevens niet delen met derden voor direct marketing doeleinden. Ik kan mij steeds uitschrijven via de communicatie die Agoria verstuurt. Voor meer informatie over de verwerking van mijn persoonsgegevens, kan ik terecht op de Agoria privacy policy. Indien ik alsnog vragen zou hebben over de verwerking van mijn persoonsgegevens of mijn rechten wens uit te oefenen, kan ik terecht op dataprotection@agoria.be .
Was this article useful?