Concrete oplossingen voor reële uitdagingen in de zorgsector | Agoria

Concrete oplossingen voor reële uitdagingen in de zorgsector

Image
Published on 10/05/21 by Karlien Erauw
De toepassing van normen in de gezondheidssector maakt de integratie van verschillende systemen en de uitwisseling van gegevens makkelijker en goedkoper. Daar profiteren niet alleen de verschillende zorgactoren van, maar ook alle patiënten. Cerner is zowel op internationaal als op nationaal vlak actief betrokken bij het normalisatiewerk. Richard Francken, verantwoordelijk voor business development en innovaties, legt uit hoe en waarom.

Image
Cerner heeft al een lange historie in normalisatie. In 1990 werkten ze al mee aan de internationale HL7-standaarden voor het gestructureerd versturen van data tussen verschillende medische systemen. “Tot voor de publicatie van deze internationale norm deed iedereen zijn eigen ding, met eigen manier van aansluiten en het delen van codes”, zegt Richard. “Voor Cerner was het een grote uitdaging om onze labsystemen te laten aansluiten op andere systemen. Hierdoor was het versturen van gestructureerde patiëntdata heel moeilijk.”

Samen zoeken naar concrete oplossingen

“Zelf ben ik sinds 2007 betrokken bij interoperabiliteit en normalisatie”, zegt Richard. “Vandaag ben ik in België actief in de groepen van IHE Belgium en HL7 Belgium, die gefaciliteerd worden door Agoria. In deze groepen komen zorginstellingen, ziekenhuizen en bedrijven bij elkaar om oplossingen te bedenken voor uitdagingen in de zorg. Hierbij kijken we naar bestaande internationale normen en beschrijven we hoe je deze moet toepassen. Is er nog geen oplossing voor een bepaald probleem, kan dit thema worden uitgewerkt door een nieuwe of bestaande werkgroep. Ik roep alle bedrijven en zorgactoren die uitdagingen ervaren op het vlak van gegevensuitwisseling en integratie op om zich aan te sluiten bij IHE Belgium en HL7 Belgium.”

Complex en tijdrovend?

Ondanks de grote voordelen die een deelname aan IHE en HL7 biedt, ziet Richard veel bedrijven en zorgactoren twijfelen. “Ze gaan ervan uit dat het te complex is of te veel tijd zal vragen. Toch valt dat goed mee. We komen één keer per kwartaal samen om lopende en nieuwe initiatieven te bespreken. Wil je ook actief deelnemen in een werkgroep, dan komt daar ongeveer 1 uur per twee weken bij. En eens je mee bent met de technische termen en afkortingen, zal je zien dat het best meevalt met de complexiteit van de materie. We zoeken in de eerste plaats naar concrete oplossingen voor reële uitdagingen van ziekenhuizen, artsenpraktijken en zorgpartijen.”

HL7 FHIR als katalysator van gegevensuitwisseling

HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) is vandaag dé internationale standaard voor de digitale uitwisseling van zorggegevens binnen en tussen zorginstellingen. FHIR biedt een gestandaardiseerde set medische modellen die eenvoudig via REST uitgewisseld kunnen worden met bestaande EPD’s, apparaten en cloud-gebaseerde opslagdiensten. “Zo kunnen zorggegevens via een API ter beschikking worden gesteld aan derden, bv. ontwikkelaars van apps en websites”, legt Richard uit. “Het grote voordeel is dat zorggegevens er voor elk systeem hetzelfde uitzien en heel makkelijk uit te wisselen zijn, zolang er sprake is van een geldige consent.”

Voordelen voor leveranciers

IHE erkent HL7 FHIR als de nieuwste standaard. Ze passen hun gerelateerde IHE-profielen hieraan aan en publiceren nieuwe versies. De HL7 FHIR-normen zijn cruciaal in de zorgsector. Ze zorgen ervoor dat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon beschikbaar is.

“Dat vinden we bij Cerner heel belangrijk. Het maakt zelfs deel uit van onze bedrijfsmissie. We zijn continu op zoek naar baanbrekende innovaties om de gezondheidszorg voor patiënten elke dag beter te maken. Daarom vinden we het zo belangrijk om de data in onze eigen systemen zo eenvoudig mogelijk beschikbaar te maken voor de juiste partijen.”

Op dat vlak biedt normalisatie een grote meerwaarde voor bedrijven. Indien je de gestandaardiseerde profielen volgt, weet je dat de gegevens die door jouw systemen verwerkt worden eenduidig en makkelijk verwerkt kunnen worden door alle spelers in de markt. En dat over de lands- en taalgrenzen heen en zonder de nood aan extra interfaces of koppelingen. Zo behoud je toegang tot de volledige markt.

HL7 Belgium heeft FHIR-werkgroepen opgezet rond medicatie, het niet-medisch verwijsvoorschrift en labo. Deze werkgroepen komen tweewekelijks samen. Zelf deelnemen aan normalisatie binnen het eHealth ecosysteem? Contacteer onze eHealth normalisatie-expert Karlien Erauw (karlien.erauw@agoria.be).

Was this article useful?