Voorstel tot nieuwe verordening voor veiligheid van machines is gepubliceerd | Agoria

Voorstel tot nieuwe verordening voor veiligheid van machines is gepubliceerd

Image
Published on 23/04/21 by Stephan Belaen
De Europese Commissie heeft op 21 april het voorstel tot vervanging van de “machinerichtlijn” (2006/42/EG) gepubliceerd. Het voorstel tot nieuwe “machineverordening” (COM (2021) 202) moet ervoor zorgen dat de nieuwe generatie machines de veiligheid van gebruikers en consumenten waarborgt en innovatie aanmoedigt.

Terwijl het voorstel van verordening voor Artificiële Intelligentie (AI) de veiligheidsrisico's van AI-systemen zal aanpakken, zal de nieuwe machineverordening zorgen voor de veilige integratie van het AI-systeem in de machine als geheel.

Bovendien zal de nieuwe machineverordening:

  • meer juridische duidelijkheid brengen in de huidige bepalingen
  • de administratieve lasten en kosten voor ondernemingen vereenvoudigen door digitale formaten voor documentatie toe te staan en de vergoedingen voor conformiteitsbeoordeling voor kmo's aan te passen, indien ze gebruik maken van een aangemelde instantie,
  • zorgen voor de samenhang met het EU-wetgevingskader voor producten.

Er zijn echter nog vele discussiepunten zoals:

  • Het invoeren een nieuwe definitie van “ingrijpende wijziging” en de nieuwe procedures om ervoor te zorgen dat machines die ingrijpende wijzigingen ondergaan, in overeenstemming zijn met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen;
  • Een strengere overeenstemmingsbeoordelingsprocedure voor fabrikanten van machines die als "zeer riskant" worden beschouwd; hierbij zou de zelfcertificatie wegvallen indien de machine volledig volgens geharmoniseerde normen vervaardigd werd (Agoria is hier ten stelligste tegen gekant).

De Agoria-groep 'Safety & Compatibility' zal dit voorstel nauwkeurig analyseren en opvolgen. Indien u interesse hebt om hier actief aan deel te nemen, gelieve dan contact op te nemen met stephan.belaen@agoria.be.

Was this article useful?