Groei Europese markt voor gereedschapsmachines zet zich door | Agoria

Groei Europese markt voor gereedschapsmachines zet zich door

Image
Published on 24/09/14

CELIMO, het Europees comité van gereedschapsmachine-importeurs, publiceerde onlangs zijn tweede Quarterly Trends Survey van 2014. Dat rapport bevat informatie over de markt voor gereedschapsmachines in de landen met federaties die lid zijn van CELIMO, waaronder België met Agoria Metal-Alliance.be.

In het tweede kwartaal 2014 groeide de markt met 3.5% t.o.v. het eerste kwartaal van dit jaar. Dat is beter dan verwacht want de lidfederaties van CELIMO rekenden voor dit kwartaal met een krimp met 0.9%. Dit wijst erop dat het herstel van de investeringen in de Europese maakindustrie na de crisis zich doorzet.

Dat was het geval in o.a. België, Frankrijk, Nederland, Spanje, Zwitserland en Turkije. In Italië en het Verenigd Koninkrijk werd geen verandering opgetekend, terwijl de markt kromp in Oostenrijk, Finland en Zweden. Voor het derde kwartaal wordt een daling van 0.7% ten in vergelijking met het vorige kwartaal verwacht. Gelet op de daling van de conjunctuurbarometer in de industrie zal de omzet in België ook achteruitgaan. In het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje en Turkije zou hij nog wel toenemen.

De verwachtingen voor België zijn o.a. gebaseerd op de conjunctuurbarometer die door Agoria wordt opgesteld. De laatst gepubliceerde versie voor Production Technology & Mechatronics, waar de bedrijfsgroepen Gereedschapsmachines en Metal-Alliance.be toe behoren, kunt u hier raadplegen

Celimo Quaterly Trends Survey – Q2 2014.

Was this article useful?