Studie en WhitePaper: 'Cybersecurity in de maakindustrie' | Agoria

Studie en WhitePaper: 'Cybersecurity in de maakindustrie'

Image
Published on 21/04/21
In België zijn er naar schatting 5.000 industriële maakbedrijven. Daarvan heeft een goeie 60% de stap gezet naar Industrie 4.0.

Industrie 4.0 op een Cyberveilige manier omarmen

Maakbedrijven investeren toenemend in slimme operationele technologieën (OT), geconnecteerde machines en robots om hun productieprocessen te verbeteren. Dit Industrieel Internet of Things (IIoT) komt echter ook steeds meer in het vizier van cybercriminelen.

In een internationale bevraging van Fortinet geven 58% van de grote industriële bedrijven aan dat ze het afgelopen jaar te maken kregen met een veiligheidsinbreuk op hun OT-systemen.

Hoe is het gesteld met de cyberveiligheid van maakbedrijven in België?

Om dit te achterhalen, organiseerden we eind 2020-begin 2021 een bevraging onder 77 Belgische maakbedrijven. Het was even schrikken toen we vaststelden dat 30% van de kritische hardwarecomponenten en bijhorende besturingssystemen meer dan tien jaar oud zijn. Bovendien voeren bedrijven nauwelijks updates uit. Hierdoor ligt de productieomgeving te grabbel voor cybercriminelen. Als het dan fout loopt, blijkt dat slechts één op vier van de respondenten beschikt over een goed rampenplan dat zowel de IT- als OT-omgeving afdekt.

De productieomgeving afsluiten voor de buitenwereld vormt niet de oplossing. In onze bevraging tekende zich echter een duidelijke kopgroep af. Deze 10% van de ondervraagde bedrijven toont hoe het wel moet.

De resultaten en aanbevelingen van onze studie vindt u in het boekje “Cybersecurity in de Maakindustrie, welke bedrijven spelen het slim”.

Om aan de slag te gaan formuleerden onze experten tien aanbevelingen,  die verder gedetailleerd worden toegelicht in de White Paper "Recommendations for Better Cybersecurity in the Belgian Manufacturing Industry". Ze helpen u alvast op weg om Industrie 4.0 te omarmen op een cyberveilige manier!

Zowel het boekje ( NL) als de Whitepaper zijn voor u beschikbaar.

Veel leesgenot en dan aan de slag!

Indien u meer informatie wenst, kan u GRATIS ons thematisch event over cybersecurity in manufacturing bijwonen op 4 mei 2021.

Agoria vzw en Howest zullen uw persoonsgegevens verwerken voor de organisatie van het event, om de documentatie te leveren, voor het onderzoek in verband met de Proeftuin ICI4.0 en de rapportering aan VLAIO. Agoria en Howest zijn beiden verwerkingsverantwoordelijken en zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u terecht op de Agoria privacy policy of de Howest privacy policy. Indien u alsnog vragen zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw rechten wenst uit te oefenen, kan u terecht op dataprotection@agoria.be of privacy@howest.be.

Ik geef Agoria vzw en Howest de toestemming om mijn persoonsgegevens (naam, e-mailadres, firma, functie) te verwerken om mij op de hoogte te houden van de activiteiten, producten en diensten in verband met cybersecurity. Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Agoria en Howest zijn verwerkingsverantwoordelijken en ik begrijp dat ik mij via de communicatie van iedere afzonderlijke partner steeds kan uitschrijven.
Was this article useful?