ISO/IEC en CEN ICT-normen ter evaluatie - februari 2021 | Agoria

ISO/IEC en CEN ICT-normen ter evaluatie - februari 2021

Image
Published on 14/01/21 by Karlien Erauw
Om de vijf jaar wordt afgetoetst of de internationale normen nog steeds de stand der techniek weerspiegelen. Voor een hele reeks ISO-normen van commissies onder het beheer van sectoroperator Agoria ICT wordt tegen 18 februari 2021 een Belgisch standpunt verwacht. Bekijk hier de lijst.

Mogelijke acties zijn:

  • terugtrekken (verouderde technologie)
  • herzien (bijwerken naar de huidige stand der techniek)
  • bevestigen (norm nog steeds actueel).

Als u een van de betreffende normen gebruikt, is het belangrijk om dit te melden. Normen waarvoor minder dan 5 landen aangeven deze te gebruiken, worden immers automatisch teruggetrokken.

Wenst u wijzigingen aan te brengen aan zo'n norm, dan is deze systematische evaluatie een uitgelezen moment om dit te melden. U dient er wel voor te zorgen dat voldoende andere landen dit voorstel steunen. Met het oog op een eventuele herziening, kan u steeds aangeven of u bereid bent hieraan mee te werken.

Voor onderstaande ISO-normen van commissies onder het beheer van sectoroperator Agoria ICT wordt tegen 18 februari 2018 een Belgisch standpunt verwacht. U kunt uw feedback doorgeven aan karlien.erauw@agoria.be. U kunt bij haar ook terecht met vragen over deze normen en de normalisatiecommissies. Meer details kan u ook terugvinden op www.agoria.be/nl/normalisatie.

CEN/TC 278 Intelligent transport systems

CEN/TS 15213-6:2011  

Road transport and traffic telematics - After-theft services for the recovery of stolen vehicles - Part 6: Test procedures

ISO/IEC JTC 1 Information technology

ISO 1858:1977 (vers 6)  

Information processing — General purpose hubs and reels, with 76 mm (3 in) centrehole, for magnetic tape used in interchange instrumentation applications

ISO 1860:1986 (Ed 3, vers 6)  

Information processing — Precision reels for magnetic tape used in interchange instrumentation applications

ISO 2258:1976 (Ed 2, vers 7)  

Printing ribbons — Minimum markings to appear on containers

ISO 2775:1977 (Ed 2, vers 6)  

Office machines and printing machines used for information processing — Widths of one-time paper or plastic printing ribbons and marking to indicate the end of the ribbons

ISO 3540:1976 (vers 7)  

Paper or plastic printing ribbons — Characteristics of cores

ISO 3792:1976 (vers 7)  

Adding machines — Layout of function keyboard

ISO 3802:1976 (vers 6)  

Information processing — General purpose reels with 8 mm (5/16 in) centre hole for magnetic tape for interchange instrumentation applications

ISO 7297:1985 (vers 5)  

Information processing — Magnetic disk for data storage devices — 96 000 flux transitions per track, 200 mm (7.9 in) outer diameter, 63,5 mm (2.5 in) inner diameter

ISO 7929:1985 (vers 5)  

Information processing — Magnetic disk for data storage devices — 83 000 flux transitions per track, 130 mm (5.12 in) outer diameter, 40 mm (1.57 in) inner diameter

ISO/IEC 8441-1:1991 (vers 5)  

Information technology — High density digital recording (HDDR) — Part 1: Unrecorded magnetic tape for (HDDR) applications

ISO/IEC 11889-1:2015 (Ed 2)  

Information technology — Trusted platform module library — Part 1: Architecture

ISO/IEC 11889-2:2015 (Ed 2)  

Information technology — Trusted Platform Module Library — Part 2: Structures

ISO/IEC 11889-3:2015 (Ed 2)  

Information technology — Trusted Platform Module Library — Part 3: Commands

ISO/IEC 11889-4:2015 (Ed 2)  

Information technology — Trusted Platform Module Library — Part 4: Supporting Routines

ISO/IEC 13346-4:1999 (Ed 2, vers 4)  

Information technology — Volume and file structure of write-once and rewritable media using non-sequential recording for information interchange — Part 4: File structure

ISO/IEC 19845:2015  

Information technology — Universal business language version 2.1 (UBL v2.1)

ISO/IEC JTC 1/SC 6 Telecommunications and information exchange between systems

ISO/IEC/IEEE 8802-A:2015  

Information technology — Telecommunications and information exchange between systems — Local and metropolitan area networks — Part A: Overview and architecture

ISO/IEC JTC 1/SC 7 Software and systems engineering

ISO/IEC 15026-3:2015 (Ed 2)  

Systems and software engineering — Systems and software assurance — Part 3: System integrity levels

ISO/IEC 25024:2015  

Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Measurement of data quality

ISO/IEC 26550:2015 (Ed 2)  

Software and systems engineering — Reference model for product line engineering and management

ISO/IEC 26555:2015 (Ed 2)  

Software and systems engineering — Tools and methods for product line technical management

ISO/IEC 29110-2-1:2015  

Software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) — Part 2-1: Framework and taxonomy

ISO/IEC 29155-3:2015  

Systems and software engineering — Information technology project performance benchmarking framework — Part 3: Guidance for reporting

ISO/IEC TS 33073:2017  

Information technology — Process assessment — Process capability assessment model for quality management

ISO/IEC JTC 1/SC 17 Cards and security devices for personal identification

ISO/IEC 7811-9:2015 (Ed 2)  

Identification cards — Recording technique — Part 9: Tactile identifier mark

ISO/IEC 18328-1:2015  

Identification cards — ICC-managed devices — Part 1: General framework

ISO/IEC JTC 1/SC 22 Programming languages, their environments and system software interfaces

ISO/IEC 29124:2010 (vers 2)  

Information technology — Programming languages, their environments and system software interfaces — Extensions to the C++ Library to support mathematical special functions

ISO/IEC TS 22277:2017 

Technical Specification — C++ Extensions for Coroutines

ISO/IEC TS 21425:2017  

Programming languages — C++ Extensions for ranges

ISO/IEC JTC 1/SC 24 Computer graphics, image processing and environmental data representation

ISO/IEC 19776-1:2015 (Ed 3)  

Information technology — Computer graphics, image processing and environmental data representation — Extensible 3D (X3D) encodings — Part 1: Extensible Markup Language (XML) encoding

ISO/IEC 19776-2:2015 (Ed 3)  

Information technology — Computer graphics, image processing and environmental data representation — Extensible 3D (X3D) encodings — Part 2: Classic VRML encoding

ISO/IEC 19776-3:2015 (Ed 3)  

Information technology — Computer graphics, image processing and environmental data representation — Extensible 3D (X3D) encodings — Part 3: Compressed binary encoding

ISO/IEC JTC 1/SC 27 Security, cybersecurity and privacy protection

ISO/IEC 11770-3:2015 (Ed 3)  

Information technology — Security techniques — Key management — Part 3: Mechanisms using asymmetric techniques

ISO/IEC 18014-3:2009 (Ed 2, vers 2)  

Information technology — Security techniques — Time-stamping services — Part 3: Mechanisms producing linked tokens

ISO/IEC 18014-4:2015  

Information technology — Security techniques — Time-stamping services — Part 4: Traceability of time sources

ISO/IEC 18033-5:2015  

Information technology — Security techniques — Encryption algorithms — Part 5: Identity-based ciphers

ISO/IEC TS 19249:2017  

Information technology — Security techniques — Catalogue of architectural and design principles for secure products, systems and applications

ISO/IEC 19792:2009 (vers 2)  

Information technology — Security techniques — Security evaluation of biometrics

ISO/IEC 27010:2015 (Ed 2)  

Information technology — Security techniques — Information security management for inter-sector and inter-organizational communications

ISO/IEC 27017:2015  

Information technology — Security techniques — Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services

ISO/IEC 27033-1:2015 (Ed 2)  

Information technology — Security techniques — Network security — Part 1: Overview and concepts

ISO/IEC 27034-2:2015  

Information technology — Security techniques — Application security — Part 2: Organization normative framework

ISO/IEC 27041:2015  

Information technology — Security techniques — Guidance on assuring suitability and adequacy of incident investigative method

ISO/IEC 27042:2015  

Information technology — Security techniques — Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence

ISO/IEC 29190:2015  

Information technology — Security techniques — Privacy capability assessment model

ISO/IEC JTC 1/SC 29 Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information

ISO/IEC 14496-11:2015 (Ed 2)  

Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 11: Scene description and application engine

ISO/IEC 15938-9:2005 (vers 3)  

Information technology — Multimedia content description interface — Part 9: Profiles and levels

ISO/IEC 15938-10:2005 (vers 3)  

Information technology - Multimedia content description interface — Part 10: Schema definition

ISO/IEC 18477-3:2015  

Information technology — Scalable compression and coding of continuous-tone still images — Part 3: Box file format

ISO/IEC 21000-9:2005 (vers 3)  

Information technology — Multimedia framework (MPEG-21) — Part 9: File Format

ISO/IEC 23000-12:2010 (vers 2)  

Information technology — Multimedia application format (MPEG-A) — Part 12: Interactive music application format

ISO/IEC 29199-4:2010 (vers 2)  

Information technology — JPEG XR image coding system — Part 4: Conformance testing

ISO/IEC JTC 1/SC 31 Automatic identification and data capture techniques

ISO/IEC 15421:2010 (Ed 2, vers 2)  

Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Bar code master test specifications

ISO/IEC 18046-4:2015  

Information technology — Radio frequency identification device performance test methods — Part 4: Test methods for performance of RFID gates in libraries

ISO/IEC 24770-62:2015  

Information technology — Real-time locating system (RTLS) device performance test methods — Part 62: High rate pulse repetition frequency Ultra Wide Band (UWB) air interface

ISO/IEC 29133:2010 (vers 2)  

Information technology — Automatic identification and data capture techniques —  Quality test specification for rewritable hybrid media data carriers

ISO/IEC 29167-14:2015  

Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Part 14: Crypto suite AES OFB security services for air interface communications

ISO/IEC TS 29167-15:2017  

Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Part 15: Crypto suite XOR security services for air interface communications

ISO/IEC JTC 1/SC 32 Data management and interchange

ISO/IEC 15944-20:2015

Information technology — Business operational view — Part 20: Linking business operational view to functional service view

ISO/IEC 19763-7:2015

Information technology — Metamodel framework for interoperability (MFI) — Part 7: Metamodel for service model registration

ISO/IEC 19763-8:2015

Information technology — Metamodel framework for interoperability (MFI) — Part 8: Metamodel for role and goal model registration

ISO/IEC JTC 1/SC 34 Document description and processing languages

ISO/IEC 21320-1:2015

Information technology — Document Container File — Part 1: Core

ISO/IEC JTC 1/SC 35 User interfaces

ISO/IEC TS 20071-15:2017

Information technology — User interface component accessibility — Part 15: Guidance on scanning visual information for presentation as text in various modalities

ISO/IEC JTC 1/SC 36 Information technology for learning, education and training

ISO/IEC 19778-1:2015

Information technology — Learning, education and training — Collaborative technology — Collaborative workplace — Part 1: Collaborative workplace data model

ISO/IEC 19778-2:2015

Information technology — Learning, education and training — Collaborative technology — Collaborative workplace — Part 2: Collaborative environment data model

ISO/IEC 19778-3:2015

Information technology — Learning, education and training — Collaborative technology — Collaborative workplace — Part 3: Collaborative group data model

ISO/IEC 19780-1:2015

Information technology — Learning, education and training — Collaborative technology — Collaborative learning communication — Part 1: Text-based communication

ISO/IEC 19788-8:2015

Information technology — Learning, education and training — Metadata for learning resources — Part 8: Data elements for MLR records

ISO/IEC 19788-9:2015

Information technology — Learning, education and training — Metadata for learning resources — Part 9: Data elements for persons

ISO/IEC JTC 1/SC 37 Biometrics

ISO/IEC 24779-9:2015

Information technology — Cross-jurisdictional and societal aspects of implementation of biometric technologies — Pictograms, icons and symbols for use with biometric systems — Part 9: Vascular applications

ISO/IEC 30106-1:2016

Information technology — Object oriented BioAPI — Part 1: Architecture

ISO/IEC 30108-1:2015

Information technology — Biometric Identity Assurance Services — Part 1: BIAS services

ISO/TC 204 Intelligent transport systems

ISO 13141:2015  

Electronic fee collection — Localisation augmentation communication for autonomous systems

ISO 14817-1:2015  

Intelligent transport systems — ITS central data dictionaries — Part 1: Requirements for ITS data definitions

ISO 14817-2:2015  

Intelligent transport systems — ITS central data dictionaries — Part 2: Governance of the Central ITS Data Concept Registry

ISO 15784-2:2015  

Intelligent transport systems (ITS) — Data exchange involving roadside modules communication — Part 2: Centre to field device communications using SNMP

ISO 17386:2010 (Ed 2, vers 2)  

Transport information and control systems — Manoeuvring Aids for Low Speed Operation (MALSO) — Performance requirements and test procedures

ISO 22840:2010 (vers 2)  

Intelligent transport systems — Devices to aid reverse manoeuvres — Extended-range backing aid systems (ERBA)

ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics

ISO 19103:2015  

Geographic information — Conceptual schema language

ISO 19108:2002 (vers 3)  

Geographic information — Temporal schema

ISO 19109:2015 (Ed 2)  

Geographic information — Rules for application schema

ISO 19128:2005 (vers 3)  

Geographic information — Web map server interface

ISO/TS 19130-2:2014 (vers 2)  

Geographic information — Imagery sensor models for geopositioning — Part 2: SAR, InSAR, lidar and sonar

ISO 19160-1:2015  

Addressing — Part 1: Conceptual model

ISO/TC 215 Health Informatics

ISO 13940:2015  

Health informatics — System of concepts to support continuity of care

ISO/TS 14265:2011 (vers 2)  

Health Informatics - Classification of purposes for processing personal health information

ISO/TS 16843-3:2017  

Health informatics — Categorial structures for representation of acupuncture — Part 3: Moxibustion

ISO/TS 16843-4:2017  

Health informatics — Categorial structures for representation of acupuncture — Part 4: Meridian and collateral channels

ISO 17090-2:2015 (Ed 2)  

Health informatics — Public key infrastructure — Part 2: Certificate profile

ISO/TS 17948:2014 (vers 2)  

Health informatics — Traditional Chinese medicine literature metadata

ISO/TS 18864:2017  

Health informatics — Quality metrics for detailed clinical models

ISO/TS 19256:2016  

Health informatics — Requirements for medicinal product dictionary systems for health care

ISO/TS 20443:2017  

Health informatics — Identification of medicinal products — Implementation guidelines for ISO 11615 data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated medicinal product information

ISO/TS 20451:2017  

Health informatics — Identification of medicinal products — Implementation guidelines for ISO 11616 data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated pharmaceutical product information

ISO/TS 22220:2011 (Ed 2, vers 2)  

Health informatics — Identification of subjects of health care

 

Was this article useful?