Getting started with BIM: Wat is BIM? | Agoria

Getting started with BIM: Wat is BIM?

Image
Published on 03/11/20 by Pierre Martens
Digitalisering. Een term die eigenlijk niet meer weg te denken valt uit het dagelijkse leven. En ook de bouwsector heeft dankzij digitalisering de voorbije jaren heel wat ingrijpende veranderingen gekend. BIM, ofwel Building Information Modelling, is hét voorbeeld bij uitstek van een digitale transformatie binnen de bouwsector: het biedt immers de mogelijkheid om aan de hand van digitale bouwmodellen een bouwproces beter te organiseren en vergemakkelijkt de informatie-uitwisseling tussen de verschillende partners.

"Het BIM-proces benadrukt hoe belangrijk samenwerking, voorbereiding en uitwisseling zijn."  Marisa Moens (BAM Belgium)

Bij een traditioneel bouwproces is er sprake van een sequentiële aanpak waarbij elke bouwpartner een aparte schakel in de bouwketen is. Dossiers met data, informatie en plannen worden van de ene keten naar de andere doorgegeven, waardoor de samenwerking tussen de schakels beperkt wordt en niet efficiënt verloopt. Daarnaast is er ook een groot risico tot miscommunicatie en doen er vaak verschillende versies van het bouwplan de ronde. BIM, daarentegen, centraliseert alle informatie en data aan de hand van digitale tools. Op deze manier kunnen de bouwpartners zich vooral focussen op de verwachtingen van de klant met betrekking tot opleveringstermijnen, kostprijs, …

 

Image

Agoria ontwikkelde de digitale cursus ‘Getting started with BIM’, met het oog op de toeleverancier. In deze cursus wordt kennisgemaakt met de verschillende aspecten (basisprincipes, ontstaan, ontwikkelingen, trends, etc.) van het BIM-proces én worden de vele voordelen van werken met BIM overlopen. Er wordt ook stilgestaan bij de concrete stappen die je als BIM-toeleverancier moet zetten om BIM-conform aan de slag te gaan. De cursus bevat een perfecte mix tussen theorie en concrete voorbeelden en getuigenissen, aangeleverd door onze partners: ASSA ABLOY, Agentschap Wegen en Verkeer, BAM Belgium, Renson, Reynaers Aluminium, Siemens, Sirris, Techlink, ThorbiQ en WTCB.

 

Image

Wilt u graag meer weten over BIM? Bent u benieuwd naar de nieuwe functies die door BIM gecreëerd werden in het bouwproces en wie deze nieuwe  taken moet opnemen? Wilt u graag meer informatie over het BIM-protocol en het BIM-uitvoeringsplan, die werden opgesteld door het WTCB? Dan is het eerste hoofdstuk van deze cursus al zeker iets voor u!

De cursus 'Getting Started With BIM' is vanaf nu beschikbaar op www.agoria.be/BIM

Was this article useful?