Nieuw Europees wetgevingsvoorstel inzake digitale diensten en markten | Agoria

Nieuw Europees wetgevingsvoorstel inzake digitale diensten en markten

Image
Published on 06/01/21 by Floriane de Kerchove
Op 15 december heeft de Europese Commissie twee wetgevingsvoorstellen gepubliceerd m.b.t. digitale diensten en digitale markten. Wij hebben de essentie voor u samengevat.

Agoria volgt dit dossier op de voet en vraagt u om als lidbedrijf uw prioriteiten te melden aan floriane.dekerchove@agoria.be.
Op basis van uw feedback zullen we de gemeenschappelijke prioriteiten van onze leden kunnen aankaarten bij de Belgische en Europese autoriteiten (in samenwerking met Europese zusterfederatie DigitalEurope). Het Europees Parlement en de lidstaten moeten de twee wetgevingsvoorstellen nog bekijken.

Wetgeving inzake digitale diensten (DSA – Digital Services Act)

Dit wetgevingsvoorstel is een ambitieuze herziening van de E-commercerichtlijn uit 2000, met behoud van de basisprincipes zoals de verantwoordelijkheidsregeling. De nieuwe regels zijn erop gericht om een veilige en verantwoordelijke online omgeving te garanderen:

 • de consumenten en hun fundamentele rechten online beter beschermen;
 • een stevig kader scheppen voor de transparantie van de onlineplatforms en duidelijke verantwoordelijkheden;
 • innovatie, groei en het concurrentievermogen binnen de eengemaakte markt bevorderen.

De wetgeving inzake digitale diensten houdt een aanzienlijke verbetering in van de mechanismen om illegale inhoud te verwijderen en om de fundamentele rechten van de onlinegebruikers te beschermen, met inbegrip van de vrijheid van meningsuiting. Ze versterkt ook het overheidstoezicht op onlineplatforms, in het bijzonder de platforms die meer dan 10% van de EU-bevolking bereiken.

Concreet gaat het bijv. om:

 • maatregelen om de strijd aan te gaan met illegale goederen, diensten of inhoud, zoals een mechanisme waardoor gebruikers dergelijke inhoud kunnen melden en platforms kunnen samenwerken met zogenaamde "betrouwbare flaggers" ("trusted flaggers");
 • nieuwe verplichtingen inzake traceerbaarheid van de ondernemingen die gebruikmaken van onlinemarktplaatsen, die zullen helpen om verkopers van illegale goederen op te sporen ("Know Your Business Customer").

Betrokken aanbieders

De verplichtingen van de verschillende onlineactoren stemmen overeen met hun rol, hun grootte en hun impact op het online-ecosysteem.

 • De tussenhandelsdiensten die netwerkinfrastructuur aanbieden: internetproviders en domeinnaamregistrators, met inbegrip van... 
 • ... hostingdiensten zoals cloud- en webhostingdiensten, waaronder: 
 • onlineplatforms waar verkopers en consumenten mekaar vinden, zoals onlinemarktplaatsen, appstores, deeleconomieplatforms en socialmediaplatforms.
 • Heel grote onlineplatforms vormen een bijzonder risico wat betreft de verspreiding van illegale inhoud en het toebrengen van schade aan de maatschappij. Er zijn specifieke regels vastgesteld voor platforms die meer dan 10% van de 450 miljoen consumenten in Europa bereiken.

Image

De verplichtingen van micro-ondernemingen en kleine ondernemingen zullen in verhouding staan tot hun vermogen en omvang, maar zullen ervoor zorgen dat ook zij verantwoording afleggen.

Enkele voorbeelden van verplichtingen van de vier categorieën zoals hiervoor uiteengezet:

 • Transparantierapportering: voor de vier categorieën
 • Meldings- en handelingsverplichtingen om gebruikers te informeren: voor de laatste drie categorieën
 • Betrouwbare flaggers ("trusted flaggers"): voor de laatste twee categorieën
  - Natrekken van de kwalificaties van derde aanbieders ("KYBC – Know Your Business Customer"): voor de laatste twee categorieën
 • Risicobeheersverplichtingen en toezichthouder: voor de laatste categorie (heel grote onlineplatforms).

Meer informatie

Wetgeving inzake digitale markten (DMA – Digital Market Act)

De nieuwe wetgeving is erop gericht om eerlijke en open markten te garanderen.

Sommige grote onlineplatforms gedragen zich als "poortwachters" ("gatekeepers") op digitale markten. De wetgeving inzake digitale markten moet ervoor zorgen dat die onlineplatforms zich eerlijk gedragen. 

Definitie van "poortwachter"

De wetgeving inzake digitale markten bevat een set zorgvuldig gedefinieerde criteria om te bepalen of een groot onlineplatform als "poortwachter" wordt beschouwd. Op die manier kunnen de problemen met grote systemische onlineplatforms gericht worden aangepakt. De voorwaarden om als "poortwachter" te worden beschouwd, steunen op kwantitatieve criteria (bijv. sterke economische en bemiddelingspositie), ofwel wordt geval per geval beoordeeld op basis van een marktonderzoek.

Voorbeelden van wat poortwachters móeten of net niet mógen doen

Voorbeelden van verplichtingen van poortwachters:

 • zakelijke gebruikers toegang geven tot de gegevens die ze zelf op het platform van de poortwachter genereren;
 • zakelijke gebruikers in staat stellen hun aanbod op het platform te promoten en buiten het platform om contracten met klanten te sluiten.

Voorbeelden van wat poortwachters niet meer mogen doen:

 • eigen diensten en producten op het platform hoger plaatsen of gunstiger behandelen dan vergelijkbare producten of diensten die derde partijen op het platform aanbieden;
 • consumenten verbieden om buiten het platform om contact te leggen met bedrijven.

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe poortwachterregels gelijke tred houden met de snelle ontwikkeling van de digitale markten, zal de Commissie marktonderzoek uitvoeren.

Was this article useful?