Agoria over mislopen EU Cybersecurity Centrum: 'Beloftes rond veilig en goed functionerend 5G-netwerk ook in rest Brussel waarmaken' | Agoria

Agoria over mislopen EU Cybersecurity Centrum: 'Beloftes rond veilig en goed functionerend 5G-netwerk ook in rest Brussel waarmaken'

Image
Published on 11/12/20 by René Konings
Agoria is teleurgesteld dat de Belgisch/Brusselse kandidatuur voor het Europees Cybersecurity Centrum het niet heeft gehaald. “Een gemiste kans, maar onze hoofdstad kan nog altijd uitgroeien tot een hotspot voor cybersecuritytechnologie,” zegt René Konings, hoofd van Agoria Brussel. Daarvoor zullen nieuwe netwerktechnologieën noodzakelijk zijn. “De garanties die de Brusselse regering heeft gedaan over een veilig en goed functionerend 5G-netwerk voor het Europees kenniscentrum, moeten gelden in heel het gewest. Ook de Brusselse ondernemers en gewone Brusselaars hebben recht op een echt 5G-netwerk.”

Image
Ondanks de inspanningen van de Brusselse en Belgische regeringen komt het EU Cybersecurity Centrum (voluit European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre) niet naar ons land. Agoria is niettemin wel tevreden dat de Brusselse regering de Europese instellingen en de andere lidstaten heeft gewezen op haar goede bedoelingen rond de toekomstige 5G-netwerken. De Brusselse regering verwees in dit verband op 17 november in een persbericht op ‘de veerkracht inzake cyberveiligheid van onze communicatienetwerken’ en ‘naar het feit dat de EU op zoek is naar een veilige omgeving om het centrum te huisvesten, zeker op het vlak van connectiviteit en 5G’ als argumenten voor de Brusselse kandidatuur.

"We rekenen erop dat deze argumenten niet beperkt blijven tot de Europese instellingen, maar ook gelden voor de rest van het Brussels gewest. 5G moet ook beschikbaar zijn voor alle ondernemingen, van startups over kmo’s tot grote bedrijven, én alle burgers,” zegt Konings die de regering oproept om werk te maken van de uitbouw van een echt 5G-netwerk in het gewest. Zoals geweten zijn de huidige stralingsnormen in het Brussels gewest tientallen keren strenger dan voorgeschreven door de Wereldgezondheidsorganisatie en te streng om een 5G-netwerk te kunnen ontplooien.

René Konings
Chief Brussels Region Agoria

Was this article useful?