Webcast: artificiële intelligentie en welzijn | Agoria

Webcast: artificiële intelligentie en welzijn

Published on 11/12/20 by Herman Looghe
Exoskelets, virtual reality, artificial intelligence,… hoe kunnen nieuwe technologieën de veiligheid op werven verbeteren en hoe kunt u er als opdrachtgever of aannemer mee aan de slag in uw bedrijf? Bekijk hier de webcast en de presentaties van ons webinar ‘Artificiële intelligentie en welzijn’ op 26 november.

Keynotespreker prof. Kevin De Pauw (VUB) toonde aan de hand van een reeks erg gesmaakte voorbeelden hoe industriële exoskeletons en de recente ontwikkelingen op het vlak van industriële robots bijdragen tot de door iedereen nagestreefde visie van "improving quality of life and working conditions”.

Een aantal van die ontwikkelingen gebeuren in samenwerking met vooraanstaande Agoria-lidbedrijven: Audi Brussels, Picanol, Daikin, Volvo, Profel,… Bij de aansturing van dergelijke hulpmiddelen spelen artificiële intelligentie (AI) en software uiteraard een essentiële rol. Vaak ook vinden ze hun oorsprong in het domein van medische prothesen.

Arcadis deelde een aantal inspirerende voorbeelden van toepassingen waarbij technische expertise in combinatie met AI leidt tot nieuwe mogelijkheden op het vlak van welzijn: herkenning van het al dan niet dragen van de correcte persoonlijke beschermingsmiddelen, voetgangersdetectie op industrieterrreinen, artificial road recognition,… Deze ontwikkelingen werden gerealiseerd in samenwerking met Trendskout, een ander Agoria-lidbedrijf.

Ook op het vlak van human ressources doet AI steeds meer haar intrede: bijvoorbeeld voor de analyse van de stem en emoties van werknemers. Een hogere emotionele intelligentie leidt tot beter leadership, grotere motivatie van de teams en betere samenwerking. Maryse Colson van Agoria-lidbedrijf Euronova illustreerde het thema aan de hand van een reeks concrete voorbeelden.

Vervolgens besprak Nicolas Deruytter van ML6 een aantal cases over het inlezen van documenten met behulp van AI. Het ging om documenten waarbij risico’s gelinkt aan nieuwe wetgevingen dankzij technologie sneller gedetecteerd kunnen worden.

Kris De Meester van het VBO vervolgde met een uiteenzetting over hoe digitalisering en AI welzijn kunnen ondersteunen: de impact op jobs, de veranderende taken en de impact van flexibiliteit en betrokkenheid. De centrale vraag hierbij is: “Hoe creëer je een gedigitaliseerde organisatie waarin mensen in staat en bereid zijn om hun beste werk te leveren?” Nauw verbonden hiermee zijn wat Kris De Meester de “digi safety culture” en “tech driven safety” noemt. Nog al te vaak worden AI en digitalisering als een bedreiging aanzien, terwijl dit eigenlijk opportuniteiten en hefbomen zijn om de efficiëntie, de productiviteit van de ondernemingen en het welzijn van de werknemers te verhogen. Overheden dienen te worden overtuigd om mee te stappen in een positief verhaal, onderbouwd en gesteund door een technologische hefboom.

Het webinar werd afgesloten door Geert De Prez (Agoria): “Artificiële intelligentie leidt tot oplossingen op de werkvloer. Hiervoor zijn testen noodzakelijk die bedrijven moeten toelaten om nieuwe technologieën te gebruiken. De Europese Commissie spreekt van ‘legal sandboxes’, waardoor kan geëxperimenteerd worden buiten het wettelijk kader.”

Nadien volgde nog de traditionele uitreiking van de award voor ‘Preventieadviseur van het jaar’. Die onderscheiding ging dit jaar naar Koen Bordeaud'huy (40 jaar), SHEQ-manager bij Samoco in Zwijndrecht.

Download hier de presentaties:

Bekijk hier de webcast.

Was this article useful?