Uitvoerverbod op persoonsbeschermingsgoederen: update | Agoria

Uitvoerverbod op persoonsbeschermingsgoederen: update

Image
Published on 23/03/20 by Kevin Verbelen
Uitvoeringsverordening 2020/402 leidt tot een uitvoerverbod op persoonsbeschermingsgoederen. Echter, de douanecodes die gehanteerd worden voor deze goederen, worden door veel bedrijven eveneens gebruikt om andere goederen uit te voeren. Agoria heeft daarom acties ondernomen om een betere oplossing uit te werken met de douane.

Lees hier ons artikel van 18 maart over het exportverbod op persoonsgoederen en Uitvoeringsverordening 2020/402.  

U kan niets ondernemen

Elke keer dat u een goederencode hanteert die in de uitvoeringsverordening staat, zal de douane overgaan tot een documentaire controle en zal de lokale verificateur van de douane na inspectie de vracht moeten vrijgeven.  

U kan vanaf vandaag voor een andere oplossing kiezen

 • U maakt een lijst op van alle goederen die u uitvoert onder de goederencodes die in de uitvoeringsverordening staan.

 • U maakt een mail op naar de FOD Economie (pbm-epi-export402@economie.fgov.be) waarin u bijgaand Word-document 
  Image
   ingevuld toevoegt en vraagt uw attestering aan met vermelding van volgende gegevens in de mail:

1. Volledige naam van exporteur (EORI-nummer indien van toepassing)
2. Land van bestemming
3. Volledige naam van de eindontvanger
4. Goederencode (GN-code)
5. Gewicht
6. Eenheid
7. Nauwkeurige omschrijving van de goederen
8. Locatie

 • U voegt alle ondersteunende documenten ter staving van het dossier toe, zoals o.a.:

  1. een kopie van het verkoopcontract/factuur;
  2. een bestelbon;
  3. een ander handelsdocument zoals correspondentie (met inbegrip van e-mails)
  4. gegevens omtrent de eindgebruiker 

Deze oplossing leidt tot volgende uitkomst:

a) omdat al uw goederen buiten het toepassingsgebied van de uitvoeringsverordening vallen, wordt u dankzij het attest niet langer geselecteerd en kan u (zonder verder rekening te houden met de verordening) verder uitvoeren.

b) Omdat sommige goederen alsnog binnen het toepassingsgebied vallen van de uitvoeringsverordening, kan u door een opsplitsing te maken tussen:

  1. de goederen die niet binnen het toepassingsveld van de verordening vallen (i.e. goederen die wel onder de douanecode vallen, maar niet voldoen aan de definitie die is opgenomen bij deze douanecode in de verordening); en
  2. de goederen die binnen het toepassingsgebied van de verordening vallen (i.e. goederen die én onder de douanecode vallen, én mogelijk of helemaal voldoen aan de definitie die is opgenomen bij deze douanecode in de verordening).
  3. Voor de goederen die onder punt b vallen dient u een uitvoeringsvergunning aan te vragen en een manuele verificatie blijft verplicht door de douane. 

Deze informatie werd ook in uitgebreid detail gepubliceerd op de websites van:

 Beschikbaarheid van de douane in deze Coronatijden. De douane (verificateurs) is “in het binnenland” beschikbaar tot 17u (lees: 16u30). Echter, mits te beschikken over de locatiecode, kan men tot 22u terecht bij de douanekantoren in de zee- en luchthavens. De douane vraagt Agoria uitdrukkelijk op te merken dat deze regel altijd geldt, maar dat ook de douane niet immuun is voor het coronavirus. Het kan zijn dat men op termijn deze beschikbaarheid niet zal kunnen aanhouden. 

Indien u nog problemen ondervindt of u stelt vast dat dit geen afdoende oplossing is (in de praktijk) voor uw problemen, aarzel dan niet Agoria te contacteren. Wij houden geregeld crisisvergaderingen op het hoogste niveau met de douane.


Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer

 

Was this article useful?