Economische vooruitzichten en trends in de productie van gereedschapsmachines | Agoria

Economische vooruitzichten en trends in de productie van gereedschapsmachines

Image
Published on 02/09/19 by Nathalie Nicolas
Tijdens zijn algemene vergadering eind juni maakte CECIMO een omzet voor 2018 van 27,5 miljard euro bekend, goed voor een stijging van 9% t.o.v. 2017. De Europese producenten hadden een marktaandeel van 35% in de mondiale productie van gereedschapsmachines in 2018. De vertraging van de wereldhandel en de verslechtering van het businessklimaat vormen echter aanzienlijke risico's op achteruitgang voor de Europese fabrikanten van gereedschapsmachines.

De industriële groei is in 2018 vertraagd als gevolg van de stagnerende wereldhandel, de geopolitieke onzekerheden en de verslechtering van het businessklimaat. We verwachten dat de industriële bedrijvigheid in 2019 zal vertragen, gevolgd door een opleving in 2020. Dit jaar zou de Europese markt van gereedschapsmachines minder snel groeien dan in de Verenigde Staten en Azië.

De laatste ramingen van CECIMO voor 2018 maken gewag van een nieuwe recordproductie van gereedschapsmachines ten belope van 27,5 miljard euro, d.i. 9% meer dan het jaar ervoor.

De mondiale productie is dan weer met een stabiele 1% toegenomen en bereikte in 2018 een volume van 79,7 miljard euro. China, Brazilië, Turkije en Canada lieten een negatieve groei met tweecijferpercentages optekenen, waardoor de groei van de productie is afgenomen.

Onze klanten in Europa noteerden in 2018 een productiegroei van 1,8% en verwachten dit jaar een stabiele groei. De mondiale productie van de bedrijfstakken die gereedschapsmachines aankopen liet in 2018 een groei van zo'n 5% optekenen. In 2019 zou dit cijfer terugvallen tot 2,3%.

De Europese en wereldhandel in gereedschapsmachines is vertraagd. Hoewel de voornaamste fiscale maatregelen van de VS op China zijn gericht, wordt de Europese automobielsector bedreigd. Ook in de andere afnemerssectoren vertraagt de industriële activiteit. Vorig jaar exporteerden de CECIMO-fabrikanten gereedschapsmachines voor een bedrag van 21,7 miljard euro. We noteerden een exportgroei met 8,4%, d.i. minder dan in 2017 (9,5%).

De voornaamste exportbestemmingen (buiten CECIMO) waren China (25,7%), de Verenigde Staten (18,3%), Polen (8,1%), Mexico (4,7%) en Rusland (4,6%). In 2018 vertegenwoordigde de wereldhandel in gereedschapsmachines 44,1 miljard euro en werd een groei van 6,9% opgetekend, wat minder is dan de 9,5% die in 2017 werd opgetekend.

Op basis van interne cijfers wordt de consumptie van gereedschapsmachines van CECIMO in 2018 geraamd op 18 miljard euro, d.i. 11,8% meer dan in 2017. Oxford Economics maakt voor dit jaar gewag van een stabiele groei van 1% en schuift voor 2020 een opleving met 4,2% naar voren. In 2018 nam de mondiale consumptie van gereedschapsmachines met 4% toe. Dit jaar verwachten we een groei van 2,3% en in 2020 een toename met 3,5%.

De vertraging van de wereldhandel, de geopolitieke risico's en de verstoring van de toeleveringsketen hebben ernstige gevolgen voor de Europese fabrikanten van gereedschapsmachines.

'Een sterke wereldhandel is absoluut noodzakelijk om de industriële activiteit in Europa en de rest van de wereld te ondersteunen. Daarom moeten we ons ten volle inzetten voor solide handelsrelaties met de Verenigde Staten. Een bilateraal handelsakkoord met betrekking tot industriële goederen zou dan ook een goed begin zijn.' 

Marcus Burton, voorzitter van de Economische commissie van CECIMO, tijdens de algemene vergadering van 21 juni

Die trends worden bevestigd voor het eerste kwartaal van 2019. Via deze link 

Image
vindt u de index van de orders en de verkoopgegevens van CECIMO voor het eerste kwartaal van 2019. CECIMO heeft overigens gegevens opgenomen over de belangrijkste macro-economische indicatoren voor de gereedschapsmachinesector met prognoses en voorspellingen van verschillende internationale organisaties (OESO, ECB, Europese Commissie) als indicator m.b.t. toekomstige trends.

Op beleidsvlak had de algemene vergadering van CECIMO het over artificiële intelligentie en de noodzakelijke competenties van de ondernemingen in de gereedschapsmachinesector. De mismatch inzake competenties is een complex, multidimensionaal en dynamisch fenomeen. Tijdens de rondetafel werd gefocust op de uitdagingen van de fabrikanten van gereedschapsmachines om de noodzakelijke competenties te verwerven en om het vertrouwen en de interne capaciteiten op het vlak van artificiële intelligentie te versterken.

CECIMO is de Europese vereniging die de belangen van de gereedschapsmachine-industrie behartigt op Europees en internationaal niveau. Agoria is lid van CECIMO.

Was this article useful?