Brexit Friday: Wordt uw bedrijf geïmpacteerd? Doe de test! | Agoria

Brexit Friday: Wordt uw bedrijf geïmpacteerd? Doe de test!

Image
Published on 26/10/18 by Kevin Verbelen
In deze editie van de Brexit Friday-reeks reiken we u instrumenten aan die u kan gebruiken bij uw voorbereidingen op de Brexit. In de eerste plaats de Brexit Impact Scan, waarmee u kan nagaan welke impact de Brexit zal hebben op uw bedrijf en hoe u daar het best mee kan omgaan. Maar daarnaast ook een Brexit-portaalsite van de Belgische overheden.

Brexit Impact Scan

Via deze link kan u een simulatie doorvoeren van hoe de Brexit uw bedrijf zou kunnen treffen. Aan de hand van eenvoudige vragen gaat de tool de impact na voor 9 verschillende situaties:

1. Uitvoer van goederen
2. Invoer van goederen 
3. Diensten
4. Vervoer
5. Toelevering
6. Digitale data en diensten (privacywetgeving)
7. Intellectuele eigendom
8. Vestiging
9. Concurrentie en markt

Als u voor een scenario alle vragen beantwoordt, verschijnt er lager op het scherm een uitgebreid advies dat u kan gebruiken ter voorbereiding van de Brexit. Als u de vragen voor de 9 situaties beantwoordt, kan u al de adviezen ook in PDF-vorm doorgestuurd krijgen per e-mail.

Brexit-portaalsite

Brexit.Belgium.be, dat is waar u moet zijn als u een helder overzicht wil hebben van de verschillende overheidsdiensten die op de 1 of andere manier betrokken zijn bij de Brexit.

Op basis van verschillende thema's (zoals 'Vrij verkeer van goederen en diensten', 'kapitaalverkeer', 'personenverkeer', …) wordt u telkens doorgestuurd naar de juiste webpagina's van de overheidsdiensten die bevoegd zijn voor deze domeinen.

Daarnaast wordt deze website ook telkens voorzien van een actuele stand van zaken, is er sectie met vragen en antwoorden, nuttige links en een sectie die dieper in gaat op de voorbereidingen die u kan treffen.

Was this article useful?