Registratie van voertuigen uit restantvoorraden voor twee- of driewielige voertuigen en vierwielers | Agoria

Registratie van voertuigen uit restantvoorraden voor twee- of driewielige voertuigen en vierwielers

Image
Published on 22/11/17 by Jean-Marc Timmermans
De Europese richtlijn EU/2002/24 betreffende de typegoedkeuringsprocedure voor twee- of driewielige motorvoertuigen wordt vanaf 1 januari 2018 vervangen door de nieuwe Verordening nr. 168/2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers.

Alle voertuigen binnen de Europese Unie, die op het ogenblik van hun productie onder een geldige typegoedkeuring volgens de richtlijn EU/2002/24 vielen, maar die nog niet op de markt werden gezet, noch geregistreerd of in het verkeer werden gebracht voor de datum waarop de voornoemde EU typegoedkeuring niet langer geldig is (i.e. 31/12/2017), kunnen gebruikmaken van de 'End of Series' regeling (restantvoorraad) zoals voorzien in Artikel 44 van de Verordening nr. 168/2013. Meer informatie betreffende het maximum aantal voertuigen en de tijdslimieten vindt u in de paragrafen 2 en 4 van het artikel 44 dat u hier 

Image
kunt raadplegen.

Een fabrikant die wenst gebruik te maken van de 'End of Series' regeling (restantvoorraad) kan hiervoor een aanvraag indienen bij de bevoegde nationale overheidsdienst van het land waarin deze voertuigen op de markt zullen worden gebracht, worden ingeschreven of in dienst worden genomen. Voor België is dit bij de Federale Overheidsdienst voor Mobiliteit en Vervoer.
 
Raadpleeg hier de omzendbrief 
Image
van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
in dit verband, bestemd voor constructeurs of mandatarissen.

De fabrikanten die van de regeling voor voertuigen uit restantvoorraden willen gebruikmaken, dienen bij de Directie Certificatie en Toezicht een aanvraag 
Image
in te dienen en een lijst van voertuigen uit restantvoorraden te versturen naar vehicle@mobilit.fgov.be .

Hebt u nog vragen? Neem gerust contact op met kevin.deridder@agoria.be, expert van ons expertisecentrum Regelgeving en Normalisatie.

Was this article useful?