Bouw- en landbouwmachines in de interne markt, vandaag en morgen | Agoria

Bouw- en landbouwmachines in de interne markt, vandaag en morgen

Image
Published on 22/11/17 by Nathalie Nicolas
Tijdens een debat in het kader van de recente CECE en CEMA Summit werden de behoeften, uitdagingen en oplossingen besproken om het concurrentievermogen van de Europese bouw- en landbouwmachine-industrie te vrijwaren en te vergroten. Een verslag.

Het debat vond plaats in het Europees Parlement op 11 oktober jl. en werd georganiseerd met de steun van het European Forum for Manufacturing. Moderator van dienst was Europarlementslid Jo Leinen (Duitsland - S&D). De volgende Europarlementsleden namen het woord om hun visie te delen met het publiek: Anthea McIntyre (ECR, VK), Jan Huitema (ALDE, Nederland), Deirdre Clune (EPP, Ierland), Nicola Caputo (S&D, Italië) en Paul Rübig (EPP, Oostenrijk).

Met de titel “Bouw- en landbouwmachines in de interne markt, vandaag en morgen” was het doel van het debat om de industrie en de beleidsmakers openlijk te laten discussiëren over behoeften en uitdagingen en de beste manier om het industriële concurrentievermogen van Europa te vrijwaren en te vergroten.

Het eerste discussieonderwerp was het nieuwe Europese wetgevingsinitiatief inzake het harmoniseren van de eisen voor mobiele machines die voor de weg zijn bestemd. CEMA-vicevoorzitter Stefan Top (Agoria – AVR) gaf duidelijk aan dat harmonisering zeer belangrijk is voor kmo’s. Maar om er zeker van te zijn dat het volledige potentieel verwezenlijkt wordt voor alle kmo’s in Europa, moet de procedure ‘lean’ zijn en moeten de technische vereisten zo uitgewerkt worden dat alle mobiele machines kunnen profiteren van de Europese interne markt, en moet de interne markt toegang krijgen tot al het materieel.

De industrie en de Europarlementsleden waren het er unaniem over eens dat er één goedkeuringssysteem moet komen voor alle lidstaten. Tijdens het debatdiner bevestigde waarnemend eenheidshoofd Birgit Weidel (DG GROW) de bereidheid van de Europese Commissie om een dergelijk noodzakelijk wetgevingskader te ontwikkelen teneinde de harmonisering van homologatieprocedures in de EU te ondersteunen.

Het tweede belangrijke onderwerp tijdens het debatdiner waren de digitaliseringtrends in de machinebouwsector. Na een inspirerende toespraak door Margus Mägi van het Estse voorzitterschap drong CEMA-vicevoorzitter Paul Snauwaert (Agoria, CNH Industrial) er bij de EU op aan om geen premature regelgeving uit te vaardigen m.b.t. kwesties zoals de uitwisseling en de eigendom van gegevens.

Tot slot, en verwijzend naar de huidige discussies in het Parlement over de ePrivacy-verordening, waarschuwde CECE-voorzitter Holz (SVSS – Ammann) voor de negatieve invloed die een ingewikkeld en inadequaat wetgevingskader zou kunnen hebben op dataverzameling en machine-to-machinecommunicatie.

Bekijk hier een korte samenvatting van het debatdiner:

In het gezamenlijke persbericht 

Image
vindt u een overzicht van de voornaamste boodschappen die het CECE en CEMA tijdens het debatdiner naar voren brachten.

Agoria is lid van het CECE en van CEMA

Over het CECE
Het CECE (Committee for European Construction Equipment) behartigt de belangen van 1.200 constructeurs van bouwmachines en vertegenwoordigt nationale verenigingen in 13 Europese landen: Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Tsjechië, Zweden, Finland, Nederland, België, Oostenrijk, Rusland en Turkije. De CECE-fabrikanten realiseren een jaarlijkse omzet van 40 miljard euro, exporteren een groot deel van hun productie en zijn samen goed voor zo’n 300.000 werknemers. Zij investeren en innoveren voortdurend om de productiviteit van hun machines te maximaliseren en de milieu-impact ervan zoveel mogelijk te beperken. Kernwoorden zijn efficiëntie, veiligheid en precisietechnologie. Zie ook www.cece.eu.

Over CEMA
CEMA is de Europese vereniging die de landbouwmachine-industrie vertegenwoordigt. Die industrie telt zo’n 4.500 constructeurs, die samen goed zijn voor een jaarlijkse omzet van ca. 26 miljard euro. In de sector werken 135.000 mensen, met daarbovenop nog eens 125.000 mensen in de distributie en maintenance. Het gaat voornamelijk om kleine en middelgrote bedrijven, die zo’n 450 verschillende types machines bestrijken. Meer info op www.cema-agri.org.

Was this article useful?