Nieuwe evaluatie ISO/IEC ICT-normen op til | Agoria

Nieuwe evaluatie ISO/IEC ICT-normen op til

Image
Published on 15/11/17 by Karlien Erauw
Om de vijf jaar wordt afgetoetst of de internationale normen nog steeds de stand der techniek weerspiegelen. Voor een hele reeks ISO-normen van commissies onder het beheer van sectoroperator Agoria ICT wordt tegen 16 februari 2018 een Belgisch standpunt verwacht. Bekijk hier de lijst.

Mogelijke acties zijn:

  • terugtrekken (verouderde technologie)
  • herzien (bijwerken naar de huidige stand der techniek)
  • bevestigen (norm nog steeds actueel).

Als u een van de betreffende normen gebruikt, is het belangrijk om dit te melden. Normen waarvoor minder dan 5 landen aangeven deze te gebruiken, worden immers automatisch teruggetrokken.

Wenst u wijzigingen aan te brengen aan zo'n norm, dan is deze systematische evaluatie een uitgelezen moment om dit te melden. U dient er wel voor te zorgen dat voldoende andere landen dit voorstel steunen. Met het oog op een eventuele herziening, kan u steeds aangeven of u bereid bent hieraan mee te werken.

Voor onderstaande ISO-normen van commissies onder het beheer van sectoroperator Agoria ICT wordt tegen 16 februari 2018 een Belgisch standpunt verwacht. U kunt uw feedback doorgeven aan karlien.erauw@agoria.be. U kunt bij haar ook terecht met vragen over deze normen en de normalisatiecommissies. Meer details kan u ook terugvinden op www.agoria.be/nl/normalisatie

ISO/IEC JTC1 Information Technology

ISO/IEC 40500:2012   

W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0

 

ISO/IEC JTC1/SC6 Telecommunications and information exchange between systems

ISO/IEC 14476-1:2012 (vers 3)

Enhanced communications transport protocol: Specification of simplex multicast transport -- Part 1

ISO/IEC 14908-1:2012

Control network protocol -- Part 1: Protocol stack

ISO/IEC 21991:2002 (vers 3)

Corporate Telecommunication Networks -- Signalling interworking between QSIG and H.323 -- Call completion supplementary services

ISO/IEC 25437:2012 (Ed 3)

WS-Session -- Web services for application session services

ISO/IEC 28361:2007 (vers 2)

Near Field Communication Wired Interface (NFC-WI)

ISO/IEC 29180:2012

Security framework for ubiquitous sensor networks

ISO/IEC JTC1/SC7 Software and systems engineering

ISO/IEC 14143-6:2012 (Ed 2) 

Software measurement -- Functional size measurement -- Part 6: Guide for use of ISO/IEC 14143 series and related International Standards

ISO/IEC 25012:2012

Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Quality measure elements

ISO/IEC 25041:2012

Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Evaluation guide for developers, acquirers and independent evaluators

ISO/IEC JTC1/SC17 Programming languages, their environments and system software interfaces

ISO/IEC 11693-1:2012

Optical memory cards -- Part 1: General characteristics

ISO/IEC 11694-1:2012 (Ed 4)

Optical memory cards -- Linear recording method -- Part 1: Physical characteristics

ISO/IEC 11694-2:2012 (Ed 4)

Optical memory cards -- Linear recording method -- Part 2: Dimensions and location of the accessible optical area

ISO/IEC JTC1/SC22 Programming languages, their environments and system software interfaces

ISO/IEC 8652:2012 (Ed 3)

Programming languages -- Ada

ISO/IEC JTC1/SC25 Interconnection of information technology equipment

ISO/IEC 14165-243:2012

Fibre Channel -- Part 243: Backbone 3 (FC-BB-3)

ISO/IEC 14165-331:2007 (vers 2) 

Fibre Channel -- Part 331: Virtual Interface (FC-VI)

ISO/IEC 14776-261:2012 

Small Computer System Interface (SCSI) -- Part 261: SAS Protocol Layer (SPL)

 ISO/IEC JTC1/SC27 IT Security techniques

ISO/IEC 27037:2012

Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence

ISO/IEC 29191:2012

Requirements for partially anonymous, partially unlinkable authentication.

ISO/IEC JTC1/SC29 Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information

ISO/IEC 15444-3:2007 (Ed 2, vers 2) 

Multimedia application format (MPEG-A) -- Part 10: Surveillance application format

ISO/IEC JTC1/SC31  Automatic identification and data capture techniques

ISO/IEC 15417:2007 (Ed 2, vers 2)

Code 128 bar code symbology specification

ISO/IEC 24769-5:2012

Real time locating systems (RTLS) device conformance test methods -- Part 5: Test methods for chirp spread spectrum (CSS) at 2,4 GHz air interface

ISO/IEC 24770:2012

Real-time locating system (RTLS) device performance test methods -- Test methods for air interface communication at 2,4 GHz

ISO/IEC 24791-5:2012

Radio frequency identification (RFID) for item management -- Software system infrastructure -- Part 5: Device interface

ISO/IEC 29173-1:2012

Mobile item identification and management -- Part 1: Mobile RFID interrogator device protocol for ISO/IEC 18000-63 Type C

ISO/IEC JTC1/SC37Biometrics

ISO/IEC 19794-2:2005

Biometric data interchange formats -- Part 2: Finger minutiae data

ISO/IEC 19794-4:2005

Biometric data interchange formats -- Part 4: Finger image data

ISO/IEC 19794-5:2005

Biometric data interchange formats -- Part 5: Face image data

ISO/IEC 19794-6:2005

Biometric data interchange formats -- Part 6: Iris image data

ISO/IEC 19794-8:2006

Biometric data interchange formats -- Part 8: Finger pattern skeletal data

ISO/TC 204 Intelligent Transport Systems

ISO 15638-1:2012

Framework for collaborative Telematics Applications for Regulated commercial freight Vehicles (TARV) -- Part 1: Framework and architecture

ISO/TS 16785:2014

Electronic Fee Collection (EFC) -- Interface definition between DSRC-OBE and external in-vehicle devices

ISO/TS 24535:2007 (vers 2)

Automatic vehicle identification -- Basic electronic registration identification (Basic ERI)

ISO/TC 211 Geographic information/geomatics

ISO 19117:2012 (Ed 2)

Portrayal

ISO 19152:2012

Land Administration Domain Model (LADM)

ISO 19155:2012

Place Identifier (PI) architecture

ISO/TC 215 Health informatics

ISO/IEEE 11073-10406:2012

Personal health device communication -- Part 10406: Device specialization -- Basic electrocardiograph (ECG) (1- to 3-lead ECG)

ISO/IEEE 11073-10420:2012

Personal health device communication -- Part 10420: Device specialization -- Body composition analyzer

ISO/IEEE 11073-10421:2012

Personal health device communication -- Part 10421: Device specialization -- Peak expiratory flow monitor (peak flow)

ISO/IEEE 11073-10472:2012

Personal health device communication -- Part 10472: Device specialization -- Medication monitor

ISO/IEEE 11073-30400:2012

Point-of-care medical device communication -- Part 30400: Interface profile -- Cabled Ethernet

ISO 13119:2012

Clinical knowledge resources -- Metadata

ISO/TS 13131:2014

Telehealth services -- Quality planning guidelines

ISO/TS 17439:2014

Development of terms and definitions for health informatics glossaries

CEN/TC 224  Identification card systems

EN 1332-4:2007

Man-machine interface - Part 4: Coding of user requirements for people with special needs

EN 1387:1996

Machine readable cards - Health care applications - Cards: General characteristics

EN 726-5:1999

Telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals - Part 5: Payment methods

EN 726-7:1999

Telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals - Part 7: Security module

CEN/TC 251 Health informatics

EN 1614:2006

Representation of dedicated kinds of property in laboratory medicine

Was this article useful?