Vrijhandel met Canada: CETA van toepassing vanaf 21 september | Agoria

Vrijhandel met Canada: CETA van toepassing vanaf 21 september

Image
Published on 20/09/17 by Kevin Verbelen
Op donderdag 21 september 2017 is het zover! Vanaf dan wordt CETA (het Comprehensive Economic and Trade Agreement tussen de Europese Unie en Canada) zo goed als volledig toegepast. Dat wil zeggen dat de onderlinge handel tussen de EU en Canada vanaf nu heel wat vlotter moet kunnen verlopen.

CETA is in België voornamelijk bekend geraakt als het ‘kleine broertje’ van TTIP, het meer gecontesteerde vrijhandels- en investeringsakkoord dat onderhandeld wordt/werd met de Verenigde Staten. Ons land kende ook heel wat moeite om alle Gewesten op dezelfde lijn te krijgen voor de ondertekening van CETA.

Voordelen van CETA vanaf 21 september

Zo goed als het volledige verdrag zal kunnen worden toegepast vanaf 21 september 2017. Dit brengt heel wat voordelen met zich mee, ook voor de Belgische technologische industrie die rechtstreeks of onrechtstreeks zaken doet met Canada:

Hoewel er voor de meeste producten al eerder lage tarieven golden, waren er toch nog enkele piektarieven van 9% voor bepaalde machines, elektrische toestellen, motoren en onderdelen. Invoerrechten in de handel tussen de EU en Canada behoren vanaf 21 september tot het verleden of worden vanaf dan geleidelijk afgebouwd. Klik hier voor meer info over hoe u van de tariefvoordelen van CETA kunt genieten.

Daarnaast zullen ook heel wat kosten die voortvloeien uit het dubbel testen van machines verleden tijd zijn door de wederzijdse erkenning van conformiteitsbeoordelingen.

De toegang tot Canadese openbare aanbestedingen wordt door CETA opengesteld op het nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Verder wordt de onderlinge mobiliteit van werknemers aanzienlijk vereenvoudigd. Er wordt onder andere komaf gemaakt met voorwaarden inzake nationaliteit en woonplaats voor advocaten, ingenieurs en andere. Daarnaast zullen bij de handel in diensten professionele vaardigheden uit beide gebieden worden erkend (zoals diensten na verkoop, of installaties bij de levering van investeringsgoederen).

CETA verhoogt ook de bescherming van intellectuele eigendom van Europese innovaties in Canada.

Tot slot wordt in CETA wordt ook bijzondere aandacht besteed aan kmo's. Gelet op het grote aandeel van kmo's in de Belgische export is dit voor België heel belangrijk. In de eerste plaats zijn de algemene voordelen van een vrijhandelsakkoord extreem belangrijk voor kmo's vermits het voor deze bedrijven vaak moeilijker is om zich een weg te banen doorheen de huidige obstakels. Daarnaast zijn o.a. bijzondere bepalingen opgenomen om -commerce te bevorderen, het voor kmo's gemakkelijker te maken om aan de juiste informatie te komen over thema's zoals overheidsopdrachten, enz.

CETA: Stand van zaken

Na de onderhandelingen, de ondertekening en de formele goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad (die de 28 EU-lidstaten als geheel vertegenwoordigt) kan meer dan 90% van CETA vanaf 21 september worden toegepast.

Voor een volledige toepassing van CETA is het nog even wachten op de ratificatie van het verdrag door alle lidstaten afzonderlijk. Dit is nog nodig om ook de bepalingen in werking te kunnen laten treden van de artikels die betrekking hebben op domeinen waarover de EU-lidstaten de bevoegdheden nog niet hebben overgedragen naar de EU. Meer specifiek gaat het daarbij over portfolio-investeringen en over de bescherming van investeringen door o.a. een arbitrageprocedure voor het beslechten van geschillen tussen staten en buitenlandse investeerders.

Image

Letland, Denemarken en Spanje hebben CETA al geratificeerd maar ondertussen heeft België, zoals vooraf aangekondigd, een procedure opgestart bij het Europees Hof van Justitie. België vraagt hierbij aan het Hof of het arbitragemechanisme tussen staten en buitenlandse investeerders verenigbaar is met de EU-beginselen inzake de bevoegdheden van het Hof van Justitie van de EU, het gelijkheidsbeginsel, het recht op toegang tot rechtbanken en het recht op een onafhankelijke en onpartijdige justitie.

Deze procedure zal de formele goedkeuring door België en andere lidstaten mogelijks vertragen. Maar, ratificaties van handelsakkoorden kunnen sowieso lang duren en staan dus de toepassing van 90% van het akkoord niet in de weg. Het duurde ook 4 jaar vooraleer al de EU-lidstaten hun zegen hadden gegeven over het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Zuid-Korea.

Wilt u graag meer weten over hoe u CETA ten volle kunt benutten? Het VBO organiseert op 25 september een seminarie met specifieke sessies over de handel in goederen en diensten. Klik hier voor meer info.

Was this article useful?