Normalisatie: nieuwe normen voor cloud computing gepubliceerd | Agoria

Normalisatie: nieuwe normen voor cloud computing gepubliceerd

Published on 25/02/17 by Karlien Erauw
De internationale normalisatiecommissie actief binnen JTC1 Information Technology ISO/IEC JTC1/SC 38 “Cloud computing and distributed platforms” heeft in 2016 meerdere Cloud Computing-normen gepubliceerd:

De internationale normalisatiecommissie actief binnen JTC1 Information Technology ISO/IEC JTC1/SC 38 “Cloud computing and distributed platforms” heeft in 2016 meerdere Cloud Computing-normen gepubliceerd:

 • ISO/IEC 18384-1 Reference Architecture for Service Oriented Architecture (SOA RA) - Part 1: Terminology and concepts for SOA
 • ISO/IEC 18384-2 Reference Architecture for Service Oriented Architecture (SOA RA) - Part 2: Reference Architecture for SOA Solutions
 • ISO/IEC 18384-3 Reference Architecture for Service Oriented Architecture (SOA RA) - Part 3: Service Oriented Architecture ontology
 • ISO/IEC 19086-1 Cloud computing -- Service level agreement (SLA) framework - Part 1: Overview and concepts
 • ISO/IEC 20933 Distributed Application Platforms and Services (DAPS) - Access Systems

Momenteel zijn in dit domein nog diverse andere normen in ontwikkeling :

 • ISO/IEC 19086-2 Cloud computing -- Service level agreement (SLA) framework -- Part 2: Metric Model
 • ISO/IEC 19086-3 Cloud computing -- Service level agreement (SLA) framework -- Part 3: Core conformance requirements
 • ISO/IEC 19086-4 Cloud computing -- Service level agreement (SLA) framework -- Part 4: Security and privacy (gebeurt binnen JTC1/SC27)
 • ISO/IEC 19941 Cloud computing – Interoperability and portability
 • ISO/IEC 19944 Cloud computing – Cloud services and devices: data flow, data categories and data use

Hebt u interesse om deze draft documenten in te kijken en input of commentaar te geven? Neem dan contact op met karlien.erauw@agoria.be

In 2014 werden reeds de volgende normen gepubliceerd:

 • ISO/IEC 17788 Cloud Computing: Overview and vocabulary
 • ISO/IEC 17789 Cloud Computing – Reference Architecture

Deze laatste normen zijn hier vrij verkrijgbaar. 

Agoria is door het NBN (Bureau voor Normalisatie) erkend als sectorale normalisatieoperator die instaat voor het beheer en de coördinatie van de normalisatiewerking in het domein van informatietechnologie en telecommunicatie. Wil u graag de ICT-normalisatiewerkzaamheden op het vlak van Cloud Computing opvolgen of wenst u meer informatie over ICT-normalisatie? Stuur dan een e-mail naar karlien.erauw@agoria.be.


Lees ook:

Was this article useful?