Ook 2016 brengt kommer en kwel voor fabrikanten landbouwmachines | Agoria

Ook 2016 brengt kommer en kwel voor fabrikanten landbouwmachines

Image
Published on 12/10/16 by Nathalie Nicolas

Na een daling van de verkoop in 2015 wordt in 2016 verdere achteruitgang verwacht

De Europese landbouwmachine-industrie maakt opnieuw een zwaar jaar door. Na de terugval in 2015 hebben veel Europese markten tijdens de eerste zes maanden van het jaar nog meer achteruitgang te verwerken gekregen.

Op bijna alle markten van het CEMA-netwerk (België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje en het VK) is de verkoop van landbouwmachines in de eerste helft van 2016 teruggelopen. Verwacht wordt dat de markten tijdens het laatste halfjaar verder zullen krimpen, met dalingen tot wel 9% zoals in Duitsland. Met een verwachte groei in 2016 van 9,5% is Spanje een opmerkelijke uitzondering. Ook de Franse markt doet het tot nu toe goed (+7%), maar zal in de tweede helft van het jaar waarschijnlijk met 2% achteruitgaan.

De neerwaartse trend kan worden waargenomen voor alle grote types machines, behalve spuitmachines.

In alle Europese landen samen werd tijdens de eerste jaarhelft 5,5% minder trekkers verkocht dan in dezelfde periode in 2015. Die afname wordt verklaard door een dalende vraag naar trekkers met een vermogen tussen 50 en 250 pk. De kopers in deze klasse zijn voornamelijk landbouwers die momenteel in een moeilijke situatie verkeren ten gevolge van de lage product- en melkprijzen. Die toestand zou nog kunnen verslechteren door de wisselvallige tarweopbrengst in veel Europese landen en het nog altijd grote wereldwijde aanbod. De vraag naar trekkers met een vermogen van minder dan 50 pk is dan weer stabiel, terwijl trekkers in de hoge pk-klasse zelfs groei laten optekenen.

Frankrijk (+16,1%), Spanje (+10,7%) en België (+5%) zijn de CEMA-landen waar de vraag naar trekkers tot nu toe is gegroeid. Oostenrijk (-3,8%), Denemarken (-10,3%), Duitsland (-9,7%), Italië (-4,4%), Nederland (-7,7%) en het VK (-8,5%) kampten tijdens de eerste maanden van 2016 met een lagere omzet. De economische experts van CEMA verwachten dat de totale trekkerverkoop in voornoemde landen over heel 2016 met zo’n 3,3% zal afnemen.

Wat andere types machines betreft, loopt de verkoop van maaidorsers op alle CEMA-markten samen met 8,3% terug. De daling is het kleinst in België (- 4%) en het grootst in Nederland (- 28%). De totale vraag naar veldhakselaars zou in 2016 met 12% afnemen. De Belgische en de Spaanse markt zullen als enige een omzetstijging tegemoet kunnen zien terwijl de andere markten waarschijnlijk te maken zullen krijgen met een daling tussen 10% en 20%.

De Europese markt voor maaimachines krimpt eveneens, namelijk met 8,6%. De terugval treft de meeste markten en loopt in Duitsland op tot 14%. Uitzonderingen zijn Frankrijk en Italië, waar de markt stabiel is, en Spanje, waar de markt voor maaimachines zelfs groeit. De verkoop van balenpersen is ook met 8,6% gedaald. Op Spanje na, waar de markt stabiel is, is de verkoop op alle markten teruggelopen, in Italië zelfs met 16,7%.

De enige markt die verwacht wordt stabiel te blijven, is die voor spuitmachines.
Ook hier is Spanje opnieuw de enige Europese markt waar groei wordt genoteerd. Elders is in het beste geval sprake van stabiliteit.

Het huidige sentiment wordt ook weerspiegeld in de maandelijkse CEMA-barometer, die in augustus tot een dieptepunt is gezakt (zie afbeelding). De verwachtingen zijn verbeterd, maar daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat een bodempeil werd bereikt.

Een grote meerderheid van de deelnemers aan de enquête verwacht omzetdalingen op tal van belangrijke Europese markten. Duitsland, Polen en Oostenrijk behouden hun positie onderaan de ranglijst. Het VK heeft zich enigszins hersteld na de schok die werd veroorzaakt door de Brexit en lijkt een ‘stabiel’ plekje te hebben gevonden net boven deze landen. Daartegenover staat dat de Franse markt sterk ingezakt is en zich nu op hetzelfde lage niveau bevindt. Dat zal misschien niet van korte duur zijn, want de algemene investeringsbehoefte bij de eindgebruikers is intussen net zo klein geworden als in Duitsland. Italië is een andere markt waar het vertrouwen op een laag pitje staat.

Het enige lichtpuntje is Spanje, waar goede oogstresultaten en gunstige prijzen voor varkens en bijzondere gewassen bestand lijken te zijn tegen de onzekere politieke toestand. Daardoor is het de enige markt waarvoor een meerderheid van de enquête-deelnemers een omzetstijging verwacht. Het lijkt erop dat de opwaartse trend in de GOS-landen en het herstel in Roemenië zullen aanhouden, in het bijzonder omdat de investeringsbehoeften op deze markten opnieuw het grootst zouden zijn.

De CEMA-barometer steunt op een maandelijkse enquête die naar de Europese landbouwmachine-industrie wordt gestuurd en die alle grote productcategorieën bestrijkt. Met de barometer wordt een regelmatig overzicht geschetst van het business-sentiment op basis van het ondernemersvertrouwen en de verwachte omzet voor de komende zes maanden. Agoria is lid van CEMA.

Was this article useful?