Europa eensgezind over regels voor drones | Agoria

Europa eensgezind over regels voor drones

Published on 04/10/16 by Karlien Erauw
Tijdens een conferentie over drones tijdens het Letse EU-voorzitterschap in Riga werd de basis gelegd voor een wettelijk kader voor het ontwikkelen van drone-diensten overal in Europa. De basisprincipes zitten vervat in de ‘Riga Verklaring'.

Drones bestaan en zijn er om te blijven. We moeten niet bang zijn om deze technologie en de toekomstvisie in de armen te sluiten”, zei Europees Transportcommissaris Violeta Bulc, zelf ingenieur van opleiding, in haar toespraak voor de conferentie. Ze zei zich ervan bewust te zijn dat het gebruik van drones bij de bevolking vragen doet rijzen omtrent de privacy. Daarom moet er geïnvesteerd worden in een veilig gebruik met respect voor de fundamentele rechten van de  burgers.

Er moet bovendien gezocht worden naar fondsen om de technologie nog verder te ontwikkelen, aldus de Transportcommissaris. “Als regulators moeten we onze verantwoordelijkheid opnemen, de ingenieurs en de zakenwereld zullen de rest wel doen," aldus Bulc. Het zal wat tijd vergen om nieuwe regelgeving te maken, zegt ze, maar toch wil ze snel gaan om duidelijkheid te creëren met het oog op investeringsbeslissingen.

Belgie heeft niet gewacht op Europa en heeft  sinds 25 april dit jaar een Belgische Dronewetgeving. Het KB was dan ook het signaal om hier wettelijk van start te gaan met de drone-industrie.

Volgens velen is dit een meer dan beloftevolle sector in wording. En gelukkig is er al veel gebeurd door innovatieve bedrijven die niet hebben gewacht.

Agoria is ervan overtuigd dat een duidelijk regelgevend kader ervoor zorgt dat bedrijven rechtszekerheid krijgen bij het uitvoeren van hun activiteiten en dus nieuwe klanten en investeringen kunnen aantrekken. Elders in Europa is al gebleken dat een wetgeving een duidelijke katalysator is voor groei in deze nieuwe markt

De ontwikkeling van een wettelijk kader is altijd een evenwichtsoefening tussen publieke aanvaardbaarheid en de zorg voor veiligheid, beveiliging en privacy van de burgers.


Wenst u meer te weten over de beloftevolle dronesector, de wetgeving en innovatieve toepassingen? Kom dan naar de namiddagsessie "Drones: legal framework & application" van het "Smart rules, smart application" event van Agoria's expertisecentrum Regelgeving en Normalisatie op 20 oktober in Brussel. 

Naast topsprekers, die zowel de Belgische als Europese wetgeving toelichten, en ook privacy in het bijzonder, kan u ontdekken wat een wereld aan toepassingsmogelijkheden er vandaag al zijn en wat een mooie toekomst er zit aan te komen. 

 

Was this article useful?