CE markering bij integratie draadloze communicatiemodules : RED-y or not ? | Agoria

CE markering bij integratie draadloze communicatiemodules : RED-y or not ?

Published on 02/09/16 by Karlien Erauw

Meer en meer producten worden uitgerust met draadloze communicatiemogelijkheden, bijv. door de integratie van WiFi-modules, Bluetooth, enz. Voor al deze producten is de radioapparatuurrichtlijn 2014/53/EU (“Radio Equipment Directive” – RED) relevant. Deze richtlijn is immers van toepassing op alle elektrische of elektronische producten die radiogolven uitzenden en/of ontvangen ten behoeve van radiocommunicatie en/of radiodeterminatie (bijv. positiebepaling via GPS), ongeacht de primaire functie van het product.

De toepassing van de radioapparatuurrichtlijn startte op 13 juni 2016, maar tijdens een transitieperiode van 1 jaar – tot 12 juni 2017 – kan de voordien geldende wetgeving verder worden toegepast. De richtlijn zorgt voor een interne markt voor radioapparatuur door essentiële eisen op te leggen voor veiligheid en gezondheid, elektromagnetische compatibiliteit en een efficiënt gebruik van het radiospectrum, waarbij meer nadruk wordt gelegd op de ontvangers. Wil u meer weten over de wettelijke eisen voor producten met draadloze communicatiemogelijkheden en hoe hun conformiteit te verifiëren? Schrijf u dan in op de namiddagsessie “Are you RED-y ? Ensure your product is compliant” van Agoria’s infodag regelgeving en normalisatie op 20 oktober 2016.  
Meer info via www.agoria.be/rsevent !


Verwante artikels:

Was this article useful?