Richtlijn elektronisch afval: wat is het juridisch kader in Wallonië? | Agoria

Richtlijn elektronisch afval: wat is het juridisch kader in Wallonië?

Published on 25/08/16

Het Waals Gewest heeft in juni van dit jaar een decreet aangenomen dat de bepalingen van de Europese Richtlijn inzake "elektrisch en elektronisch afval" van 2012 (AEEA 2) omzet in Waalse wetgeving. Dit legaal kader zal nog aangevuld worden met een arrest dat voorzien is voor eind 2016. 

Agoria heeft sinds 2015 intensief gelobbyd om de producenten/importeurs van elektrische en elektronische apparatuur te verdedigen, met resultaat. Download hier een stand van zaken!Was this article useful?