Leave, Remain of iets tussenin? Standpunt Agoria over Brexit (Deel 1) | Agoria

Leave, Remain of iets tussenin? Standpunt Agoria over Brexit (Deel 1)

Published on 08/07/16

Nadat het Leave-kamp zijn slag binnenhaalde tijdens het referendum van 23 juni is de politieke situatie in het Verenigd Koninkrijk nog zeer verwarrend en onzeker. Toch wordt verwacht dat de Britten doorzetten met hun intentie om de Europese Unie te verlaten. Nu starten de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk om tot een akkoord te komen ‘dat de modaliteiten van het vertrek vastlegt en rekening houdt met de toekomstige relaties met de Unie’.

Deze onderhandelingen moeten grotendeels gericht zijn op de toegang van het VK tot de interne markt van de Europese Unie inzake vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal.

Als gevolg van de uitkomst van het referendum pleit Agoria voor een zo goed mogelijk behoud van de economische relaties met het Verenigd Koninkrijk.

Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke partner van de Belgische technologische industrie. Een behoud of re-integratie, op welke manier ook, van de Britten in de interne markt is bijgevolg zeer belangrijk om de continuïteit van de vrije handel in goederen en diensten te waarborgen. De garantie van het vrij verkeer van werknemers en de deelname van het VK aan Europese innovatieprogramma’s zijn ook twee belangrijke aandachtspunten voor onze sectoren.

Als het Verenigd Koninkrijk officieel vertrekt uit de EU, is Agoria van mening dat de Europese Economische Ruimte, waartoe ook Noorwegen behoort, de beste oplossing is.

Belang van handel tussen België en het Verenigd Koninkrijk binnen de interne markt

Met 65 miljoen inwoners op 508 miljoen (EU-28) is het Verenigd Koninkrijk een belangrijke speler op de Europese eengemaakte markt.

Maar hoe belangrijk is het Verenigd Koninkrijk voor de technologische industrie? Om deze vraag zo objectief mogelijk te kunnen beantwoorden, hebben we eens gekeken naar een drietal indicatoren: de uitvoer van technologische producten naar het VK, de buitenlandse directe investeringen van het VK in de technologische industrie van ons land en het aantal filialen in het Verenigd Koninkrijk van Belgische bedrijven uit de technologische industrie.

Het VK is voor de technologische industrie de 4de belangrijkste handelspartner. Het is bijna zo belangrijk als Nederland. We exporteren 7,1 miljard technologische producten naar het VK. Dat is ongeveer 10% van de totale export van de technologische industrie!

We exporteren vooral transportmiddelen naar het VK (3,8 mia euro). Hierdoor is het VK voor deze sector de 2de belangrijkste handelspartner na Duitsland.  Maar ook voor machines (1,1 miljard euro), elektrotechnische producten (1,3 miljard euro) en metaalproducten (0,6 miljard euro) is het VK telkens de 4de of 5de belangrijkste afzetmarkt.

Dertig leden van Agoria zijn in handen van Britse aandeelhouders. Daarmee werken 3678 van de 275000 werknemers uit de Belgische technologische industrie in een Brits bedrijf. Dit aantal werknemers in Britse bedrijven blijft jaar na jaar onafgebroken en gestaag toenemen. Hiermee is het VK de 8ste belangrijkste buitenlandse investeerder in de Belgische technologische industrie.

54 leden van Agoria hebben minstens één buitenlandse filiaal in de UK. Zowat alle sectoren uit de technologische industrie investeren in het VK. Het VK staat op de vijfde plaats na Duitsland, Frankrijk, Nederland en de Verenigde Staten. We exporteren dus niet alleen veel naar het VK, maar we beheren er ook relatief veel productiecapaciteit en commerciële activiteiten.

Alles bij elkaar kunnen we stellen dat het VK net buiten de top 3 valt van onze belangrijkste handelspartners zijnde Duitsland, Frankrijk en Nederland, maar wel ruim in de top 5 zit (samen met de Verenigde Staten). België in het algemeen en de Belgische technologische industrie in het bijzonder hebben er alle belang bij om de in- en uitvoer en de zakelijke relaties met het VK zo vrij mogelijk en met zo weinig mogelijk restricties aan de grenzen te kunnen blijven afhandelen.

Morgen verschijnt deel 2 van dit artikel.

Was this article useful?