Moeten BIPV’s verplicht worden teruggenomen? | Agoria

Moeten BIPV’s verplicht worden teruggenomen?

Published on 06/07/16

Vallen BIPV’s (building-integrated photovoltaics) onder de aanvaardingsplicht (zie de stand van zaken op Agoria Online van 22 juni 2016)? Het antwoord is genuanceerd. 

PV CYCLE BELGIUM  heeft “BIPV panelen” momenteel vrijgesteld van een milieuheffing  maar er moet wel worden gemeld dat ze op de markt worden gebracht (om de evolutie van de sector te monitoren). Er zal een studie gemaakt worden om de specifieke kenmerken van BIPV te analyseren en zo nodig ad hoc aanvaardingsoplossingen te ontwikkelen. 

Wettelijk kader

De Europese richtlijn 2012/19/UE stelt dat fotovoltaïsche panelen onder de aanvaardingsplicht vallen maar vermeldt enkel de termen ‘panneaux photovoltaïques / photovoltaic panels / fotovoltaïsche panelen’ zonder die verder te definiëren. 

  • Het document dat nader toelicht hoe die richtlijn moet worden geïnterpreteerd, stelt: “A photovoltaic (PV) panel is a piece of electrical equipment which has been designed with the sole purpose to generate electricity from solar light for public, commercial, industrial, rural and residential applications.”
  • We merken op dat voor de richtlijn over afgedankte elektrische apparaten, “grote vaste installaties” niet onder de aanvaardingsplicht vallen, maar definieert de omvang niet duidelijk.
  • Tot slot, het toepassingsveld zoals de richtlijn dat definieert, is een minimum en de lidstaten mogen zelf beslissen hoe ze dat interpreteren.

Vlaams Gewest

De wettelijke tekst die de richtlijn in het Vlaams Gewest omzet en de voorstellen in de twee andere gewesten vermelden wel fotovoltaïsche panelen, maar verwijzen niet naar BIPV’s. 

OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) en PV Vlaanderen hebben er echter op aangedrongen dat ook BIPV’s onder de aanvaardingsplicht zouden vallen

The rest is reserved for Agoria members