Europees Parlement publiceert studie over fietsgebruik in EU | Agoria

Europees Parlement publiceert studie over fietsgebruik in EU

Published on 14/06/16 by Jean-Marc Timmermans

De Onderzoeksdienst van het Europees Parlement publiceerde onlangs de studie 'Moving cycling forward, A coordinated approach to cycling for local and regional authorities in the EU' 

Image

Deze studie analyseert de actuele status van fietsmobiliteit in de EU en de voordelen van de fiets als transportmodus. Ze reikt oplossingen aan om van de fiets een "main stream" transportmiddel te maken en gaat na welk beleid de lidstaten voeren inzake fietsgebruik (en het aanmoedigen ervan).

De studie besluit dat er nog heel wat potentieel te rapen valt en beveelt een gecoördineerd beleid aan op lokale beleidsniveaus (subsidiariteitsprincipe). De EU kan dit nationale en lokale beleid wel degelijk ondersteunen door de noodzaak van fietsbeleid als volwaardig onderdeel van de mobiliteitspolitiek te benadrukken en uiteraard door financiële ondersteuning.

Deze studie kwam er mede dankzij actie van Conebi, de associatie van de Europese fietsindustrie waar ook Agoria lid van is.

Was this article useful?