Vlaams Gewest: milieubeleidsovereenkomst elektro-afval officieel gepubliceerd | Agoria

Vlaams Gewest: milieubeleidsovereenkomst elektro-afval officieel gepubliceerd

Published on 20/05/16

Op woensdag 18 mei 2016 werd in het Belgisch Staatsblad de Vlaamse Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (MBO AEEA) officieel gepubliceerd.

Agoria is tevreden dat de besprekingen tot een evenwichtige tekst hebben geleid, die continuïteit garandeert en voldoende autonomie geeft aan Recupel om zijn taken naar behoren uit te voeren. 

Meer details over de inhoud van de overeenkomst vindt u in ons artikel Voorstel nieuwe milieubeleidsovereenkomst afgedankte elektr(on)ische apparatuur in Vlaams Gewest (20 november 2014).

Wat voorafging: eind 2014 had Agoria, na onderhandeling en daaropvolgende raadpleging van onze lidbedrijven, zijn informeel akkoord over de tekst gegeven. Daarna volgde een openbare raadpleging, waarna de tekst op 13 november 2015 door de Vlaamse regering werd goedgekeurd. Het directiecomité Agoria Vlaanderen heeft de tekst, die namens Agoria door Wilson De Pril werd ondertekend, officieel goedgekeurd.

The rest is reserved for Agoria members