Informatie nodig over chemische producten? Neem een kijkje in de vernieuwde ECHA-database | Agoria

Informatie nodig over chemische producten? Neem een kijkje in de vernieuwde ECHA-database

Published on 27/01/16 by Patrick Van den Bossche

Het is nu gemakkelijker om informatie te vinden over 120.000 chemische stoffen die tegenwoordig in Europa worden gebruikt. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft namelijk zijn database met informatie over 120.000 chemische stoffen anders ingedeeld. Er zijn voortaan drie niveaus van complexiteit:

  • Het eerste niveau is dat van de infocards, een format dat speciaal werd ontwikkeld om technische informatie vlot toegankelijk te maken voor het grote publiek. Elke infocard bevat een samenvatting van de belangrijkste kenmerken van chemische stof in kwestie (in het Engels): producteigenschappen, classificatie, gebruik (producten en toepassingen), te nemen voorzorgsmaatregelen, enz.
  • In de korte profielen, die het tweede informatieniveau vormen, vindt u meer details over de fysisch-chemische en de milieu-eigenschappen van de diverse chemische stoffen en over hun impact op de menselijke gezondheid. Ze bieden u een helder overzicht van de voor iedere stof verzamelde informatie krachtens de verschillende regelgeving voor chemische stoffen, zoals het aantal registratiedossiers, de namen van de bedrijven die de stof geregistreerd hebben of een vergelijking van de aan ECHA voorgelegde CLP-indelingen.
  • Het derde niveau, ten slotte, is dat van de gedetailleerde brongegevens. Dit zijn de ruwe gegevens zoals ze door de ondernemingen aan ECHA werden doorgegeven in het kader van REACH-registratiedossiers en de kennisgevingen van indelingen en etiketteringen krachtens de CLP-verordening.

De ECHA-database bevat informatie over:

  • De indeling en etikettering van 120.000 chemische stoffen;
  • De gevaren en het veilige gebruik van 14.000 chemische stoffen die zijn geregistreerdkrachtens de REACH-verordening;
  • 2 miljoen onderzoekssamenvattingen over eigenschappen en effecten van

The rest is reserved for Agoria members