REACH: nieuwe autorisaties en beperking | Agoria

REACH: nieuwe autorisaties en beperking

Published on 27/01/16 by Patrick Van den Bossche

Twee autorisaties voor gebruik van hexabromocyclododecane (HBCDD):

Op 20 januari jl. heeft de Europese Commissie aan dertien ondernemingen een autorisatie verleend om hexabromocyclododecane te gebruiken in de volgende twee gevallen:

  • formulering van vlamvertragend geëxpandeerd polystyreen (EPS) tot vaste, niet-geëxpandeerde korrels waarbij wordt gebruikgemaakt van HBCDD als vlamvertragend additief (voor verder gebruik in bouwtoepassingen);
  • productie van artikelen in vlamvertragend geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor gebruik in bouwtoepassingen.

De autorisatie is toegekend omdat de sociaaleconomische voordelen zwaarder wegen dan de risico's die het gebruik van de stof voor het milieu met zich meebrengt en omdat er geen geschikte vervangende stoffen of technologieën in voldoende grote hoeveelheden bestaan.

Naar verwachting zal een vlamvertragend polymeer - na voltooiing van de geslaagde tests en certificatie - een haalbare vervangingsoplossing vormen en in voldoende grote hoeveelheid beschikbaar zijn om tegen 2017 te voorzien in de geraamde vraag.

Bijgevolg verstrijkt de geldigheid van de autorisatie op 21 augustus 2017. De houders van de autorisatie moeten de Commissie om de drie maanden een verslag bezorgen over de hoeveelheid vlamvertragend polymeer die op de markt beschikbaar is en over de vorderingen die zijn geboekt m.b.t. de vervanging van HBCDD.

Raadpleeg het besluit van de Commissie: besluit nr. 2016/C 10/04

Beperking

Bijlage XVII van de REACH-verordening is gewijzigd door verordening (EU) 2016/26 van 13/01/2016 m.b.t. nonylfenolethoxylaten in textielartikelen (toevoeging van vermelding 46 bis).

Blootstelling aan nonylfenolethoxylaten (NPE's) vormt een risico voor het milieu, met name voor aquatische soorten die in oppervlaktewateren leven. Om dit risico te beperken, zal het met

The rest is reserved for Agoria members