Nieuwe ICT-normalisatiecommissies rond 'social care alarms' | Agoria

Nieuwe ICT-normalisatiecommissies rond 'social care alarms'

Published on 24/12/15 by Karlien Erauw

Nieuwe technische normalisatiecommissie CEN/TC 431

De Europese normalisatieorganisatie CEN heeft een nieuwe technische normalisatiecommissie CEN/TC 431 opgezet rond 'Service Chain for Social Care Alarms'.

Het doel is om standaarden te onwikkelen voor alle processen in de gezondheidszorgketen waarin technologie tussenkomt. De focus van de normalisatiecommissie ligt op de gebruiker: het doel is om ervoor te zorgen dat zijn levenskwaliteit verhoogt doordat hij langer thuis kan blijven wonen, onafhankelijk kan blijven en actief kan deelnemen aan de samenleving. Dit is zowel belangrijk voor de mensen zelf als voor de maatschappij. De ouder wordende bevolking brengt hoge kosten met zich mee en alle landen zijn op zoek naar oplossingen. De markt voor 'social care alarm services' is groot maar om kmo’s te laten meespelen, is een gemeenschappelijk communicatieplatform nodig. Bedoeling is om dit binnen deze commissie te ontwikkelen samen met de industrie en alle betrokken partijen.

Social care alarms worden nu al door 2,6 miljoen Europeanen thuis gebruikt. Op basis van het aantal gebruikers in 2013 wordt de markt in Europa hiervoor geschat op 3 miljard euro. De kost van een persoon in een zorginstelling ligt tot 50 keer hoger dan wanneer diezelfde persoon thuis kan blijven wonen dankzij social care alarms.

Hoe deelnemen?

Voor deze normalisatiecommissie is Agoria ICT door het NBN (Belgisch Bureau voor Normalisatie) aangeduid als sectoroperator. De federatie is dus het contactpunt voor iedereen die een rol wil spelen binnen deze normalisatieactiviteiten. Om vanuit België de werkzaamheden van deze nieuwe Europese normalisatiecommissie” te kunnen opvolgen, werd een Belgische spiegelcommissie opgezet.

Leden van de Belgische spiegelcommissie ontvangen de werkdocumenten en hebben zo vroegtijdig zicht op de ontwikkelingen. Het is tevens de spiegelcommissie die het Belgisch standpunt bepaalt op de documenten die op Europees niveau ontwikkeld worden. Als lid van de Belgische spiegelcommissie kan op Europees niveau ook actief meegewerkt worden aan de ontwikkeling van nieuwe normen.

Deelname aan de Belgische spiegelcommissies staat open voor alle betrokken partijen (bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen, onderzoekscentra, consumentenverenigingen, organisaties, individuen, …) om zo actief hun belangen te verdedigen of om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Voor Agoria-lidbedrijven is deze deelname gratis

Andere recente normalisatieactiviteiten in het domein van eHealth

Op internationaal niveau bestaat al sinds 1998 de normalisatiecommissie ISO/TC215 'Health Informatics'. Op Europees niveau is dit de commissie CEN/TC 251 'Health Informatics'.

Beide commissies communiceren op regelmatige basis met elkaar om te vermijden dat bepaalde normen in beide commissies ontwikkeld worden.

De rol van de normalisatiecommissies is om o.a. de consolidatie van bestaande normalisatie initiatieven zoals IEEE, HL7 en DICOM te vergemakkelijken.

Binnen ISO/TC215 ligt op dit moment de grondige herziening van de bestaande norm ISO 12697:2009 'Service Architecture (HISA)' voor ter stemming:

  • ISO 12967-1:2009 “Part 1: Enterprise viewpoint”
  • ISO 12967-2:2009 “Part 2: Information viewpoint”
  • ISO 12967-3:2009 “Part 3: Computational viewpoint”

Binnen dezelfde ISO-commissie kan er op dit moment op enkele FDIS (Final Draft International Standard) in het kader van “Personal health device communication“ gestemd worden:

  • ISO/IEEE FDIS 11073-10419 Part 10419: Device specialization -- Insulin pump
  • ISO/IEEE FDIS 11073-10424 Part 10424: Device specialization— Sleep Apnoea Breathing Therapy Equipment (SABTE)
  • ISO/IEEE FDIS 11073-10425 Part 10425: Device specialization -- Continuous glucose monitor (CGM)
  • ISO/IEEE FDIS 11073-20601 Part 20601: Application profile -- Optimized exchange protocol

Indien u wilt meewerken aan de nieuwe ontwikkelingen binnen CEN/TC431, de herziening van ISO norm 12967, meer details wenst over de FDIS of wilt stemmen of commentaar uitbrengen op een van de documenten, gelieve dan contact op te nemen met Karlien Erauw, karlien.erauw@agoria.be.
Was this article useful?