Europese landbouwmachinemarkt zou in 2016 opnieuw stabiliseren na zwakker 2015 | Agoria

Europese landbouwmachinemarkt zou in 2016 opnieuw stabiliseren na zwakker 2015

Published on 20/11/15 by Nathalie Nicolas

De verkoop van Europese landbouwmachines op de Europese markt zou in 2015 teruglopen. In vergelijking met 2014 is de vraag op vrijwel alle grote Europese markten afgenomen voor bijna alle productgroepen. Voor 2016 wordt echter verwacht dat de markt zal stabiliseren, zodat het erop lijkt dat het dieptepunt is bereikt.

Op grote Europese markten zoals Duitsland 

Image
, Frankrijk  
Image
en het VK  
Image
wordt de terugval geraamd op resp. 10%, 11% en 15%. In Italië  
Image
is deze inzakking minder uitgesproken met -4%. De Spaanse markt daarentegen laat een stijging van ca. 6% zien. Wat het VK en Italië betreft zou de vraag in 2016 stabiliseren terwijl ze in Frankrijk en Duitsland lichtjes zou afnemen. Spanje zou daarop een uitzondering vormen aangezien in 2016 een lichte stijging wordt verwacht.

Van de verschillende types machines groeit alleen de vraag naar veldhakselaars. Voor alle andere categorieën is de markt gekrompen. 

In vergelijking met de eerste negen maanden van 2014 ligt het aantal inschrijvingen van trekkers tot nu toe 7,3% lager. Verwacht wordt dat de trekkermarkt over heel 2015 met 7,1% zal krimpen. In Spanje is de markt stabiel, maar op alle andere markten is de ontwikkeling negatief. In 2016 zou de vraag op hetzelfde peil blijven als in 2015.

De markt voor maaidorsers laat uiteenlopende resultaten optekenen, met een achteruitgang in het VK, Spanje, Frankrijk en Nederland, al komen er ook enkele positieve signalen uit Italië en Duitsland. Alles samen genomen zou de markt met ongeveer 5% afnemen. Net zoals voor andere segmenten wordt verwacht dat deze markt in 2016 zal stabiliseren.

De grootste daling werd opgetekend voor de productgroep maaiers, met een achteruitgang van bijna 10%. Op vrijwel alle markten wordt een duidelijke terugval opgetekend. Alleen in Spanje en Turkije is de vraag stabiel. In 2016 zal het beeld in Europa vergelijkbaar zijn, op een vrij kleine daling op de Duitse markt na.

Veldhakselaars vormen de enige productgroep waarvoor de markt groeit, nl. met 2,8%. De Franse en Spaanse markt lieten bijzonder sterke groeicijfers optekenen. Alleen op de Belgische markt wordt een beduidende achteruitgang vastgesteld, de overige markten blijven vrij stabiel. Voor 2016 worden geen grote veranderingen in de vraag verwacht.

De vraag naar balenpersen zou voor heel 2015 met 8,7% afnemen. Er zijn echter verschillen, met sterke dalingen zoals in het VK en Frankrijk tegenover kleine stijgingen in landen zoals Italië. Wat 2016 betreft wordt in de meeste landen een vrij kleine afname van de vraag verwacht. Uitzondering daarop is Frankrijk, waar de vraag stabiel zou blijven.

Wat spuitmachines betreft zijn de signalen al evenmin positief met een daling van 6% in 2015, in het bijzonder in Duitsland, het VK en België. Op de Spaanse en Nederlandse markt wordt dan weer een relatief sterke groei opgetekend. Spuitmachines vormen bovendien de enige productgroep waarvoor de vraag in 2016 in de meeste landen zou groeien.

In lijn met het algemene beeld (negatieve trend in 2015 en verwachte stabilisering in 2016) geeft de CEMA Business Barometer een vergelijkbaar signaal, nl. een opwaartse trend in de afgelopen maanden na de voorbije inzakking. De barometer steunt op een maandelijkse enquête bij de Europese landbouwmachine-industrie die alle grote productcategorieën bestrijkt. Daarmee wordt op regelmatige tijdstippen een beeld geschetst van de businessomgeving op basis van het heersende sentiment op de markten en de omzetverwachtingen voor de komende zes maanden.

 

Was this article useful?