Europees Hof: Eens een voorwerp, altijd een voorwerp | Agoria

Europees Hof: Eens een voorwerp, altijd een voorwerp

Published on 15/09/15 by Patrick Van den Bossche

Het Europees Hof heeft zich uitgesproken in een rechtszaak die door een Franse federatie actief in de detailhandel was aangespannen tegen de Franse staat en die betrekking had op de communicatieverplichting rond zeer zorgwekkende stoffen onder REACH.

Waarover ging de rechtszaak?

REACH voorziet verplichtingen m.b.t. de communicatie over de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen in de keten vanaf het moment dat een dergelijke stof in een concentratie hoger dan 0,1% aanwezig is in het voorwerp. Dezelfde drempel van 0,1% wordt gebruikt ten aanzien van een mogelijke notificatie van zeer zorgwekkende stoffen. Op Europees vlak ontstond enige tijd geleden een discussie over de wijze waarop deze drempel van 0,1% moet worden geïnterpreteerd voor complexe producten die samengesteld zijn uit verschillende (homogene) voorwerpen. (zie artikel EU-lidstaten kibbelen over REACH).

Tot op heden ging een minderheid van 6 lidstaten, waaronder België en Frankrijk, voor het bepalen van deze drempel van 0,1 uit van de definitie van een homogeen voorwerp. Dit heeft als gevolg dat bedrijven die complexe producten assembleren, deze drempel van 0,1% niet meer op het globale product kunnen toepassen, maar dit moeten toepassen op elk voorwerp waaruit dit complexe product bestaat.

Wat zegt het Europees Hof?

Een eerste analyse van de uitspraak van het Europees Hof in de door de Franse federatie aangespannen zaak geeft aan dat het Hof de stelling van de zes ‘dissidente’ lidstaten volgt, nl. dat de drempel van 0,1% moet worden toegepast op elk afzonderlijk voorwerp van het complexe product. Het Europees Hof volgt hiermee het

The rest is reserved for Agoria members