ECHA wil 15 stoffen op REACH-autorisatielijst | Agoria

ECHA wil 15 stoffen op REACH-autorisatielijst

Published on 25/08/15 by Patrick Van den Bossche

ECHA beveelt de Europese Commissie aan om het gebruik van 15 stoffen te onderwerpen aan de autorisatieprocedure. De autorisatieprocedure houdt in dat de vervaardiging, de invoer en het in de handel brengen van deze stoffen wordt verboden tenzij er door het bedrijf een autorisatie bij de Commissie werd aangevraagd en verkregen.

Het is de Commissie die uiteindelijk beslist of deze 15 stoffen ook daadwerkelijk worden opgenomen in de bijlage XIV van REACH. De bijlage XIV bevat alle stoffen waarvoor de autorisatieprocedure van toepassing is.

De 15 stoffen zijn een selectie van de 22 stoffen die in 2014 werden onderworpen aan een openbare consultatie. De 7 loodverbindingen uit de lijst van 22 stoffen werden niet weerhouden en zullen in een later stadium opnieuw onder de loep worden genomen. De 15 stoffen kennen een wijd verspreid gebruik en worden geproduceerd in grote volumes. Het gaat om de volgende stoffen:

Substance name

EC number

Latest application date

Sunset date

Examples of uses in the scope of authorisation provided by ECHA

1-bromopropane (n-propyl bromide)

203-445-0

Date of inclusion in Annex XIV plus 18 months

Latest application date plus 18 months

Solvent for vapour degreasing and surface cleaning

Diisopentylphthalate

210-088-4

Date of inclusion in Annex XIV plus 18 months

Latest application date plus 18 months

Plasticiser

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkylesters, C7-rich

276-158-1

Date of inclusion in Annex XIV plus 18 months

Latest application date plus 18 months

Plasticiser

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters

271-084-6

Date of inclusion in Annex XIV plus 18 months

Latest application

The rest is reserved for Agoria members