De toekomst van de precisielandbouw is ‘smart’ | Agoria

De toekomst van de precisielandbouw is ‘smart’

Image
Published on 10/07/15 by Nathalie Nicolas

Dankzij technologie kunnen landbouwers hun gewassen en vee uiterst nauwkeurig behandelen, maar de precisielandbouw heeft nog veel meer in petto. Tijdens de Agoria-workshop op 23 juni wisselden machinebouwers, technologiespelers en ervaringsdeskundigen ideeën uit en gunden ze het publiek een blik in de toekomst.

Geautomatiseerde stuurtechnologie om akkers op de centimeter juist te bewerken, geomapping die de bodemsamenstelling in kaart brengt of sensoren die het eet- en drinkpatroon van vee capteren. Het zijn slechts enkele van de ontelbare technologische toepassingen die het mogelijk maken om planten en dieren een behandeling op maat te geven. Precisielandbouw bewijst vandaag al zijn nut in elke fase van de landbouwcyclus, maar de mogelijkheden zijn haast onuitputtelijk.

Volledige traceerbaarheid


Jan Leyssens, Septentrio: "Precisielandbouw maakt bijvoorbeeld een perfecte traceerbaarheid mogelijk."

Septentrio, een spin-off van het Leuvense onderzoekscentrum Imec, ontwerpt en produceert hoognauwkeurige gps-systemen voor professioneel gebruik. "Door de omgeving te doorgronden, boek je efficiëntie- en productiviteitswinst", aldus Product Manager Jan Leyssens. In de landbouw zijn de voordelen van satellietnavigatiesystemen en sensoren legio: “Precisielandbouw maakt bijvoorbeeld een perfecte traceerbaarheid mogelijk, van akker tot winkelrek”, stipt hij aan. "Een ongelooflijke opportuniteit, want de regelgeving op het vlak van voedselveiligheid wordt met de dag strenger en omvangrijker."

Geconnecteerde machines

Volgens Precision Farming Specialist Maarten De Smet van landbouwmachineproducent CNH zal ook meer connectie tussen machines onderling de precisielandbouw naar nieuwe hoogtes tillen. "Vandaag is de gps-gestuurde tractor een vaste waarde, maar de volgende stap is een geïntegreerd systeem van onderling communicerende machines", vertelde hij. "Dankzij geavanceerde telematicasystemen zal de landbouwer vanuit zijn kantoor alle activiteiten op het veld kunnen opvolgen en op elkaar afstemmen. De precisielandbouw zal dus verder evolueren naar ‘smart farming'."


Maarten De Smet, CNH: "Vandaag is de gps-gestuurde tractor een vaste waarde, maar de volgende stap is een geïntegreerd systeem van onderling communicerende machines."

Investering die loont

Op zijn akkers in het Henegouwse Pont-à-Celles past Jean-Claude Debar al zes jaar precisielandbouw toe. "In 2009 introduceerden we Real Time Kinematic, een gps-toepassing om rechte plant- en zaailijnen te trekken", stak de ervaringsdeskundige van wal. "Sinds 2012 voeren we alle werken op onze akkers uit met gps-gestuurde tractoren."

Aan het gesofisticeerde navigatiesysteem hing een stevig prijskaartje vast, maar volgens de landbouwondernemer verdient de investering zichzelf terug. "De gps-sturing vermijdt overlap in de behandeling van de akkers, met brandstofbesparing en tijdswinst als resultaat", vervolgde hij. "Bovendien kunnen we zaaigoed, water en gewasbeschermingsmiddelen veel gerichter inzetten. En met een gps-gestuurde tractor werken is veel minder vermoeiend, zeker wanneer we ’s nachts of in slechte weersomstandigheden het veld op moeten."

Volgens de Henegouwse landbouwer is precisielandbouw de toekomst, maar er is nog werk aan de winkel. Meer harmonisatie op het vlak van technologie en datatransfer zou volgens hem geen overbodige luxe zijn om precisielandbouw nog slimmer te maken. 

Meer informatie over precision farming?

 Neem contact op met Nathalie Nicolas via nathalie.nicolas@agoria.be of op 02/70679.82.

Was this article useful?