De sector van de bouwplaatsmachines komt er weer bovenop maar... | Agoria

De sector van de bouwplaatsmachines komt er weer bovenop maar...

Published on 21/05/15 by Nathalie Nicolas

Van 20 tot 25 april jl. liep in Parijs ‘Intermat’, de internationale vakbeurs voor bouwplaatsmachines. Tijdens een persconferentie maakte Eric Lepine, voorzitter van het CECE (Europese comité van de bouwmachine-industrie), de balans op van de actuele markttrends en wetgevingsdossiers tegen een eerder bedrukte economische achtergrond.

Noord-Amerikaanse markt als bron van hoop voor de Europese industrie

Er heerst nog twijfel over de trends op verschillende markten, vooral wat de Europese markt betreft, al komt uit de cijfers die het CECE heeft geanalyseerd duidelijk naar voren dat Europa er weer bovenop komt. In 2014 liet de bouwmachine-industrie al een gestage groei optekenen, hoewel toen een wel bijzonder laag punt was bereikt. In 2015 verwacht het CECE dat de sector op hetzelfde niveau zal blijven als in 2014, door markten die al geconsolideerd zijn of die momenteel in een diep dal zitten, zoals Spanje, Portugal of Italië. De markt in Scandinavië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, die in 2014 al sterk was gegroeid, zal daarentegen stabiel blijven. De vooruitzichten voor Frankrijk, een van de belangrijkste markten in Europa, zijn voor 2015 vrij somber. De investeringen lopen terug en de bestellingen op de verhuurmarkt vallen tegen.

Verder in de toekomst, in 2016, zou de sector in Europa een lichte, duurzame groei laten noteren. Mondiaal gezien is de Noord-Amerikaanse markt, die het goed doet, een bron van hoop. Het is een veelbelovende exportmarkt waarvan sommige Europese bedrijven zullen kunnen profiteren. Deze trends worden eveneens bevestigd in de jongste CECE Business Barometer 

Image
.

Uitstoot

The rest is reserved for Agoria members