Nieuwe normalisatiecommissie rond e-procurement | Agoria

Nieuwe normalisatiecommissie rond e-procurement

Published on 06/05/15 by Karlien Erauw

De Europese normalisatieorganisatie CEN heeft een nieuwe commissie CEN/TC 440 opgezet rond ‘Electronic public procurement”.

Het doel is om Europese normen te ontwikkelen voor overheidsopdrachten in elektronische vorm. Public e-procurement, alsook de onderliggende bijbehorende informatiestromen in de fysieke en financiële supply chain, moeten aldus ondersteund en vergemakkelijkt worden. Doel is interoperabiliteit binnen de Europese markt te verzekeren.

Deze nieuwe normalisatiecommissie zal nauw samenwerken met de in 2014 opgerichte commissie CEN/PC 434 rond de elektronische faktuur (e-invoicing). Beide commissies hebben tot doel de digital single market te helpen realiseren, een van de 10 prioriteiten van EC-voorzitter Jean-Claude Juncker.

Voor deze twee normalisatiecommissies werd Agoria vorige maand door het NBN (Bureau voor Normalisatie) aangeduid als sectoroperator. De federatie is dus het contactpunt voor iedereen die een rol wil spelen binnen deze normalisatieactiviteiten. Om vanuit België de werkzaamheden van de nieuwe Europese commissie CEN/TC440 ‘Electronic public procurement’ alsook voor CEN/PC434 ‘Electronic invoicing” te kunnen opvolgen, worden Belgische spiegelcommissies opgezet.

Leden van de Belgische spiegelcommissie ontvangen de werkdocumenten en hebben zo vroegtijdig zicht op de ontwikkelingen. Het is tevens de spiegelcommissie die het Belgisch standpunt bepaalt op de documenten waarop CEN/TC440 en CEN/PC434 feedback verwachten van de nationale normalisatieorganisaties.

Deelname aan de Belgische spiegelcommissies staat open voor alle betrokken partijen (bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen, onderzoekscentra, consumentenverenigingen, organisaties, individuen, …) om zo actief hun belangen te verdedigen of om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Voor Agoria-lidbedrijven is deze deelname gratis.

Bent u geïnteresseerd om deze normalisatiewerkzaamheden op te volgen of wenst u bijkomende informatie over ICT-normalisatie? Stuur dan een e-mail naar karlien.erauw@agoria.be.

Was this article useful?