Seminarie 'Railway Safety & Interoperability in the EU' informeert stakeholders | Agoria

Seminarie 'Railway Safety & Interoperability in the EU' informeert stakeholders

Published on 19/03/15 by Jean-Marc Timmermans

Op 13 maart verzamelden ongeveer 80 "rail stakeholders" in Hotel Pullman Midi voor het derde Agoria-Vinçotte seminarie "Railway Safety & Interoperability in the EU". Dagvoorzitter Thierry Breyne, directeur van de Belgische veiligheidsinstantie DVIS (Dienst Veiligheid & Interoperabiliteit van de Spoorwegen), verzorgde de regie.

Philippe De Backer, Europees Parlementslid en lid van Rail Forum Europe, benadrukte de nood aan een écht Europees kader en wees op de te trage vooruitgang van het zogenaamde vierde Spoorwegpakket. Een volledig open markt zal de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het spoorvervoer wezenlijk bevorderen, aldus De Backer, verwijzend naar voorlopers Zweden en UK. Een eengemaakte markt zal ook de spoorwegindustrie ten goede komen. Sprekers van de FOD Mobiliteit & Vervoer belichtten de Belgische positie t.o.v. de Europese voornemens en de investeringen in het veiligheidssysteem ERTMS.

Tijdens het tweede deel van het seminarie werden de 'Common Safety Methods / Risk Analysis' en de rol en verantwoordelijkheid van 'independent (safety) assessors' daarbij behandeld. Jean-Marc Dupas (Belgorail, Notified Body) gaf hierover concrete uitleg aan de hand van een case study. In de namiddag gaf Bart Accou, Hoofd Veiligheid bij infrastructuurbeheerder Infrabel, tekst en uitleg over de invulling van het Safety Management System. Zijn collega Jo de Bosschere pikte in met het Belgische 'ETCS (European Train Control System) Implementation Plan'. Leslie Mathues (Hoofd Onderzoeker van het Belgische Onderzoeksorgaan) tenslotte besprak de afhandeling van het onderzoek naar het spoorwegongeval in Wetteren op 4 mei 2013.

Voornaamste conclusies van deze leerrijke dag: het Europees Spoorweg Bureau (ERA) neemt in de toekomst

The rest is reserved for Agoria members