Reach en CLP: wat zijn de belangrijke etappes in 2015 ? | Agoria

Reach en CLP: wat zijn de belangrijke etappes in 2015 ?

Published on 26/02/15 by Patrick Van den Bossche

Dit jaar is er slechts een belangrijke limietdatum - de inwerkingtreding van de CLP-verordening voor mengsels - maar er volgen later nog andere waarop u zich nu al best voorbereid

CLP-verordening ook voor mengsels vanaf 1 juni 2015

Op 1 juni 2015 gelden de eisen van de CLP-verordening (Classification, Labelling & Packaging) ook voor mengsels; voor stoffen was dit als sinds 2010 het geval. Producenten moeten vanaf deze datum hun producten classificeren en labellen volgens de CLP-eisen. Downstream gebruikers moeten rekening houden met de nieuwe etiketten en mogelijke wijzigingen in de classificering en ervoor zorgen dat de producten dankzij de communicatie in de bevoorradingsketen via de veiligheidsinformatiebladen volkomen veilig kunnen worden gebruikt.

Agoria zal in de loop van het eerste semester van dit jaar een informatiesessie over de nieuwe CLP-verplichtingen voor mengsels organiseren. In het Nederlands zal deze sessie op 6 mei 2015 in Gent plaatsvinden.

Registratie van geproduceerde of ingevoerde stoffen

Voor REACH is de volgende limietdatum 30 mei 2018.  (Gepreregistreerde) stoffen die in hoeveelheden van 1 tot 100 ton/jaar worden geproduceerd of ingevoerd, moeten tegen deze datum worden geregistreerd.

De overheid en de bedrijven hebben al enige ervaring opgedaan met eerdere limietdata in het kader van REACH die betrekking hadden op de gevaarlijkste stoffen en die welke in hoeveelheden van > 100 ton/jaar  werden geproduceerd. Volgens ECHA zal de registratie tegen 2018 verschillen van de vorige, wat betreft zowel het verwachte aantal registraties (tot 7 000 wat 3 maal meer is dan wat ECHA bij de vorige etappes heeft ontvangen)

The rest is reserved for Agoria members