Europese landbouwmachinefabrikanten verwachten nieuwe verkoopdaling in 2015 | Agoria

Europese landbouwmachinefabrikanten verwachten nieuwe verkoopdaling in 2015

Image
Published on 29/01/15 by Nathalie Nicolas

De vooruitzichten voor de landbouwmachine-industrie in Europa zijn niet bijzonder gunstig, want algemeen wordt verwacht dat de verkoop van uitrusting dit jaar met ongeveer 5 tot 10% zal dalen. In vergelijking met 2014 zou de verkoop in Duitsland en Frankrijk – de twee grote markten – met resp. 7% en 10% achteruitgaan. Een vergelijkbare ontwikkeling wordt ook verwacht op andere belangrijke markten zoals GB (-5%) en Nederland (-5 tot -10%).

De voor 2015 in het vooruitzicht gestelde daling volgt op een algemene terugval van de verkoop in Europa van ongeveer 5-10% in 2014 (in vergelijking met 2013). In de regio van het GOS (Gemenebest van Onafhankelijke Staten) in het bijzonder zal de verkoop lager uitvallen ten gevolge van de politieke crisis in Oekraïne en het Russische invoerverbod voor maaidorsers en andere landbouwuitrusting.

De voornaamste redenen voor de lagere verkoop in Europa zijn:

  • Cyclische factoren: de huidige neerwaartse trend is deels te verklaren door de recente boom in de verkoop van landbouwmachines in de periode van 2011 tot 2013.
  • Lagere prijzen voor graangewassen en melk en het gedaalde landbouwersinkomen in Europa dat de investeringsneiging en de beschikbare middelen voor de aankoop van nieuwe uitrusting vermindert.
  • Nieuwe regels voor de uitbetaling van EU-subsidies in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) die in 2015 zullen worden ingevoerd en de onzekerheid verder doen toenemen.

Marktvooruitzichten per machinetype

De marktvooruitzichten voor 2015 verschillen naargelang van het machinetype.

  • De inschrijvingen van tractoren in 2014 liepen sterk uiteen in Europa. In Frankrijk en Oostenrijk was er sterke daling, terwijl de verkoop in Spanje, België en Turkije groeide. Op andere markten zoals Duitsland, Italië, GB en Nederland bleef de daling beperkt tot minder dan 2%. Globaal bekeken zakte het aantal inschrijvingen in Europa. De cijfers bevestigen dat de trend om zwaardere tractoren aan te kopen zich doorzet. Voor 2015 wordt in Europa een nieuwe daling verwacht.
  • De verkoop van maaidorsers zakte aanzienlijk in 2014, wat hoofdzakelijk te wijten was aan de lagere vraag in Duitsland, Frankrijk, Turkije, GB en Italië. Voor dit jaar wordt in de meeste landen een verdere daling verwacht, met uitzondering van Italië en Turkije waar een licht herstel wordt verwacht.
  • De Europese markt voor maaiers bleef over het algemeen stabiel met lichte stijgingen van de verkoop in GB, Italië, Nederland en België, terwijl hij in Spanje en Frankrijk daalde. In 2015 zou de vraag in Duitsland en Frankrijk teruglopen, maar wordt in de andere Europese landen een stabiele markt verwacht.
  • Voor veldhakselaars was er enkel in Italië en GB een lichte stijging van de vraag in 2014. In alle andere landen waren er geen veranderingen en die worden ook in 2015 niet verwacht. De vraag naar veldhakselaars is de jongste jaren stabiel gebleven.
  • Voor balenpersen werd een daling van de vraag van ongeveer 10% genoteerd. In Nederland, Italië en Spanje was de vraag stabiel of zelfs lichtjes positief, maar op de andere markten liep de vraag terug, wat resulteerde in een globale daling. Voor 2015 wordt in bijna alle landen weinig verandering verwacht, behalve in Frankrijk waar een iets grotere terugval wordt verwacht.
  • De markt voor veldspuiten ging in 2014 ook lichtjes achteruit. Nederland, België en Italië noteerden een lichte terugval, terwijl er in Duitsland, GB en Frankrijk een lichte stijging werd opgetekend. In 2015 wordt in Duitsland een daling van de verkoop verwacht, terwijl deze op de andere markten min of meer stabiel zou blijven.

CEMA business barometer bevestigt zwakke vooruitzichten

De jongste editie van CEMA’s maandelijkse Business Barometer biedt enig zicht op wat dit jaar mag worden verwacht. Na een steile daling sinds begin 2014 steeg de barometer opnieuw in december en januari. Maar de algemene conjunctuur in deze industrietak blijft niettemin zwak: het merendeel van bedrijven die aan de maandelijkse enquête meewerken, maakt gewag van een verdere daling van hun verkoop. Het enige positieve punt is dat het percentage bedrijven dat de conjunctuur als ‘unsatisfactory’ bestempelt van 55% tot 46% is gedaald.

Survey Report CEMA Business Barometer

Was this article useful?