Belgische roadmap naar grondstoffenefficiëntie gepubliceerd | Agoria

Belgische roadmap naar grondstoffenefficiëntie gepubliceerd

Published on 06/12/14 by Patrick Van den Bossche

De FOD Leefmilieu en de FOD Economie hebben naar aanleiding van de communicatie 'Circular Economy' van de Europese Commissie een Belgische roadmap 

Image
opgesteld. Hierin stellen ze diverse acties voor om België verder te positioneren als voortrekker van een circulaire economie.

De acties van de federale overheid rond grondstoffenefficiëntie zullen worden ingeschreven in het nationale hervormingsplan. De Belgische overheid wenst indicatoren rond grondstoffenefficiëntie uit te werken en tevens doelstellingen hieromtrent te bepalen. Op dit moment zijn er nog geen goede indicatoren ontwikkeld op Europees vlak omdat het zeer moeilijk is om betrouwbare indicatoren op te stellen. Tevens zal de federale overheid het potentieel rond de circulaire economie in België in kaart brengen en zal ze een platform rond grondstoffenefficiëntie creëren.

Voorts zal de federale overheid de controles en inspecties opdrijven om het "level playing field" van de Belgische actoren te verbeteren. Specifieke aandacht zal gaan naar de correctheid van milieuclaims op productniveau en naar de strijd tegen de illegale uitvoer van grondstoffen met een focus op voertuigen. Tevens zal de federale overheid een externe audit doorvoeren van bestaande wetgeving (zoals fiscale afschrijvingsregels, de wet op de overheidsopdrachten, REACH, wetgeving over batterijen) om eventuele obstakels rond de circulaire economie weg te werken. In het kader van de fiscale hervorming zal de federale overheid:

  • het btw-tarief voor arbeidsintensieve herstellingen alsook voor 2de handsproducten verlagen van 21 naar 6%,
  • de sociale lasten voor reparatiebedrijven verlagen,
  • de fiscale afschrijvingsregels herzien met het oog op het stimuleren van het intensievere gebruik van producten en uitrustingsgoederen van bedrijven.

De

The rest is reserved for Agoria members