Europese Commissie publiceert rapport ‘Cars 2020 High Level Group’ | Agoria

Europese Commissie publiceert rapport ‘Cars 2020 High Level Group’

Published on 15/10/14 by Jean-Marc Timmermans

Na het uitbreken van de financieel-economische crisis stortte de Europese automobielmarkt in. Daarom lanceerde de Europese Commissie in november 2012 het “Cars 2020 Action Plan”, enkele maanden later gevolgd door de oprichting van de “Cars 2020 High Level Group”. Doel: daadwerkelijke en duurzame implementatie van de voorstellen van de Commissie om de concurrentiepositie van de Europese automobielindustrie te versterken.

Deze High Level Group leverde zopas zijn eindrapport af. Dit sluitstuk van het Cars 2020-actieprogramma beschrijft niet alleen het resultaat van de intussen ondernomen acties maar stippelt ook de krijtlijnen voor het toekomstig beleid op korte en middellange termijn uit. Doel is uiteraard het behoud en de verdere versterking van de concurrentiepositie van de Europese auto-industrie.

De Commissie overweegt trouwens om het Cars 2020-project te hervatten en de High Level Group opnieuw samen te roepen.

CARS 2020 Report 

Image

CARS 2020 Report - Annex 1 - Economic situation of the European automotive industry 
Image

CARS 2020 Report - Annex 2 - Progress report on the implementation of Cars 2020 action plan 
Image

CARS 2020 Report - Annex 3 - Conclusions and recommandation of Cars 2020 expert group 
Image

The rest is reserved for Agoria members