Belgisch KB inzake nanomaterialen en Belgisch nanoregister in Staatsblad | Agoria

Belgisch KB inzake nanomaterialen en Belgisch nanoregister in Staatsblad

Published on 26/09/14 by Patrick Van den Bossche

Op 24 september 2014 werd in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk besluit van 27 mei 2014 betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand 

Image
gepubliceerd.

Het KB voert twee mechanismen in.

  • Enerzijds zullen, conform de artikelen 3 tot 10 van het besluit, de stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand en de mengsels die deze stoffen bevatten, moeten geregistreerd worden voor ze op de Belgische markt worden gebracht. De bij die registratie verstrekte gegevens zullen jaarlijks worden geüpdatet.
  • Anderzijds moeten de voorwerpen of complexe objecten die stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand bevatten worden genotificeerd aan de overheid voor ze op de markt worden gebracht, in toepassing van de artikelen 11 tot 17 van het besluit.
  • Bovendien moeten de gegevens jaarlijks geactualiseerd worden.

Het toepassingsveld van het besluit beperkt zich tot de doelbewust geproduceerde stoffen: natuurlijke stoffen in nanoparticulaire toestand of stoffen die enkel het bijproduct zijn van een industriële activiteit zijn uitgesloten uit het toepassingsveld van het besluit. Daarentegen dekt het besluit alle voorwerpen die bij normaal gebruik meer dan 0,1 procent van de erin vervatte stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand vrijgeven, zelfs deze die niet doelbewust deze stoffen uitstoten. Op die manier zullen de doelstellingen van het besluit kunnen worden gehaald, wat betreft de traceerbaarheid van nanomaterialen in de productie- en gebruiksketen.

Er werden verschillende vrijstellingen ingevoerd, onder meer voor geneesmiddelen, biociden, pesticiden,... die gedekt zijn door Europese regelgevingen. Naar aanleiding van het advies van de Hoge Gezondheidsraad, werden cosmetische producten opnieuw opgenomen in het toepassingsveld van

The rest is reserved for Agoria members