Loonwerk vertegenwoordigt een derde van mechanisatiekosten van Waalse boer | Agoria

Loonwerk vertegenwoordigt een derde van mechanisatiekosten van Waalse boer

Published on 29/07/14 by Nathalie Nicolas

In het magazine van Landbouw-service analyseert de Waalse landbouwadministratie de uitgaven van de Waalse boeren aan mechanisatie, huur van machines en loonwerk. Uit de boekhouding van meer dan 450 Waalse akkerbouwers en rundveehouders blijkt dat ze van 2008 tot 2012 jaarlijks 28 000 tot 35 000 euro investeerden in eigen materiaal, van tractoren en machines tot uitrusting van de melkstal en klein gerief. Aan loonwerk gaven ze gemiddeld zo’n 13 000 euro uit. De laatste jaren huren Waalse boeren meer machines, vaak via een machinering.

In 2012, het meest recente jaar uit de analyse, werd bijna 35 000 euro in eigen mechanisatie geïnvesteerd. Onderhoud en brandstof hebben een landbouwer dat jaar evenveel gekost als de afschrijvingen op de machines. De laatste jaren opteren landbouwers vaker voor het huren van machines en/of het aansluiten bij een machinering.

Landbouw-service merkt daarbij op dat het delen van machines in het zuiden van het land populairder is dan in Vlaanderen. In vergelijking met loonwerk blijven deze kosten ook in Wallonië voorlopig beperkt (van 810 euro in 2008 tot 2913 euro in 2012). Het uitbesteden van werk aan derden is een meer constante kostenpost die 12 000 tot 13.000 euro per jaar bedroeg.

Alles in acht genomen, vertegenwoordigt loonwerk ongeveer een derde van de totale mechanisatiekosten van de Waalse boeren. Bijna alle 450 landbouwers uit het boekhoudnetwerk deden minstens één keer per jaar een beroep op een loonwerker. Per hectare gaven zij daar ongeveer 155 euro aan uit.

Voor bieten, cichorei, aardappelen en kuilmaïs valt loonwerk duurder uit. De oogst van deze gewassen wordt bijna altijd met gespecialiseerd materiaal verzorgd door loonwerkers, wat het prijskaartje doet stijgen naar 300 euro per hectare. Deze machines zijn duur en maar een korte periode inzetbaar zodat een landbouwer ze moeilijk kan afschrijven. Bovendien komt de loonwerker met eigen personeel waardoor de arbeidspieken in de landbouwbedrijven afgevlakt kunnen worden.

Uit de analyse van de Waalse administratie kan geen duidelijk verband afgeleid worden tussen de grootte van landbouwbedrijven en de mate waarin een beroep op loonwerk wordt gedaan. Een klein landbouwbedrijf kan naar verluidt de aanschaf van grotere machines moeilijk verantwoorden, terwijl grotere bedrijven soms werkkrachten te kort hebben om bepaalde werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren.

Bron: Landbouw-service magazine 2014-02.

Was this article useful?